GoBobby's 360 Training Protocol

Honden zijn net als kleine mensjes, honden zijn dieren en je moet duidelijk maken wat kan en niet kan, onze hond is een deel van het gezin, honden hebben prooidrift, honden zijn agressief, honden zijn niet agressief maar het is hoe je ze opvoedt, mijn hond valt niet te trainen omdat hij koppig is, mijn hond valt uit naar andere honden, mijn hond is niet agressief maar wilt spelen met andere honden, we vertrouwen onze hond niet met de baby, we willen enkel dat onze hond flink wandelt aan de lijn en hij terugkomt wanneer we hem oproepen, je moet een hond niet trainen, je moet een hond net wél trainen, je moet een hond niet corrigeren, je moet een hond zijn negatief gedrag enkel negeren, je moet een hond zijn ongewenst gedrag straffen etc… Wat is uiteindelijk de waarheid?

Wat is een hond ook alweer?

Over de jaren heen heb ik, wat hondentraining betreft, al veel gehoord en gezien. Onder meer uit eigen ervaring met de honden en dieren die ik zelf heb gehad, maar ook door de opleidingen en reizen wereldwijd (Canada, US, NL, Thailand, Myanmar, Cambodia, Zuid-Afrika) en door de talrijke trainingen en workshops die ik heb gegeven voor alle mogelijke types honden en hun baasjes. En wat is nu het verschil tussen een hond in België en een hond in bijvoorbeeld Cambodia of Zuid-Afrika?
Wel, per definitie is er eigenlijk geen verschil. Een hond is een hond maar natuurlijk heb je honden die dichter bij de oerhond staan (zoals bv. de husky, de malamute) en heb je honden die door gericht fokken (rashonden dus) bepaalde specifieke karakteristieken hebben (zoals bv. jachthonden – lees ook 
Bloedlijnen – GoBobby hondentraining voor meer informatie daarover). Maar de baseline is dat de basiscode van elke hond gelijk is.

De Maslow piramide als baseline

Opnieuw, over de jaren heen bij het volgen van opleidingen en het opdoen van ervaringen overal werd duidelijk dat er terugkomende patronen zijn in wat wel werkt en wat niet werkt (bij alle honden). Wat vooral opviel is wat werkt voor 1 hond, dan weer niet op dezelfde manier werkt voor een andere hond omdat de motivatie anders is, de bloedlijn anders is, het is een ander ras etc… Het bleek dus vrij moeilijk om iets te vinden dat flexibel genoeg is om toe te passen op alle honden en dat ook duidelijk en begrijpbaar in kaart te brengen!

Een vrij duidelijk overzicht wat ik ooit voorgeschoteld heb gekregen is de Maslow piramide, maar dan aangepast voor honden. Oorspronkelijk is de Maslow piramide een theorie die de behoeften voor mensen in kaart brengt maar die piramide wordt voor vanalles en nog wat getransformeerd, dus ook voor honden.

Alhoewel ik de Maslow piramide herschapen heb voor mezelf in een baseline, heb ik er altijd toch wat een dubbel gevoel bij gehad. Het probleem met de Maslow piramide voor honden is dat het naar mijn gevoel te theoretisch, te rechtlijnig en te compromisloos is.

GoBobby's 360 Training Protocol

Zoals ik eerder al vermelde vind ik uiteindelijk dat de Maslow piramide, aangepast voor honden, naar mijn gevoel te theoretisch, te rechtlijnig en te compromisloos is. Vanuit dat oogpunt is het GoBobby’s 360 Training Protocol er gekomen.

De bedoeling van het 360 TP is om iets te hebben waarop je steeds kan terugvallen, iets dat werkbaar is, iets dat niet te theoretisch, niet te rechtlijnig en niet te compromisloos is! 

Het 360 TP (Training Protocol) is praktisch en flexibel. Het geeft duidelijk aan wat de basis is maar elk punt kan je minder of meer gaan toepassen, afhankelijk van de hond zijn noden, karakter en jouw verwachtingen. Het is dus zeer flexibel en toch zeer duidelijk en toepasbaar op alle honden! Dat is dan ook precies wat de kleine en grote bubbels betekenen in de onderstaande slide van het “GoBobby’s 360 Training Protocol”. Bij de ene hond moet je op een bepaald punt meer aandacht besteden dan bij een andere hond!

Het is dus een flexibel framework waar je steeds op kan terugvallen als het gaat over gedragsmodificatie of training.

Wat houdt het in?

Honden leven in onze wereld, niettemin gebeurt het zeer dikwijls dat mensen geen controle hebben over hun honden en dat de hond de leefwereld bepaalt met als gevolg dat vrienden, familie of kennissen niet meer over de vloer willen of durven komen. Of het wandelen gaat moeilijk, de hond valt uit of misschien zijn er net bijna geen uitdagingen en is de hond super braaf en vriendelijk tegen iedereen en wilt men gewoon de hond zijn potentieel ontplooien etc…

Het 360 TP is een framework dat kan voldoen aan alle verwachtingen en uitdagingen, waarbij je bij de sterkere uitdagingen strakker te werk kan gaan en bij zachte, gemakkelijke honden net zeer veel kan toelaten maar de verschillende aspecten van het training protocol blijven steeds geldig en toepasbaar op elke hond.

Afhankelijk van je hond, en zijn noden/uitdagingen/karakter, kan je de basis sterker of minder sterk toepassen. Deze basis, het eerste luik, zijn de basisbehoeften, de sociale behoeften, de energy burn-off en de structuur. Dit is het allerbelangrijkste om gewenst gedrag te vormen, bij elke hond! Jong of oud, groot of klein!

Een tweede luik is de training. Daar wordt het potentieel van de hond aangepakt. Training is zeer belangrijk daar het gaat over ontplooiing en verrijking van je hond. Het geeft een hond voldoening en vult zijn noden in vele gevallen ook in. Denk maar aan speuren en detectie waar een hond zijn neus kan gebruiken of free shaping dat een mentale vermoeidheid teweeg kan brengen en in combinatie met het dagelijkse voedsel zorgt het ervoor dat je hond deze trainingsmomenten met veel plezier uitvoert! We creëren dus een actieve mindset bij de hond! De gehoorzaamheid wordt dus opgeschroefd, wat ook een voordeel kan zijn in de algemene omgang met je hond.

Een derde luik is de waardering. En zoals je leest is het een derde, en laatste luik! Waardering in de zin van extra luxe, knuffels etc… komt het best wanneer al grotendeels aan de andere zaken is voldaan en wanneer de hond betrouwbaar en controleerbaar is. 

Maar waardering/appreciatie komt ook vanuit de training en de relatie die je daardoor met je hond opbouwt.

Waardering door training is zeer belangrijk en voor de hond misschien wel 1 van de belangrijkste zaken omdat het hem/haar goed doet voelen. Resultaat boeken in je training en daardoor een sterke band opbouwen met het baasje is van onschatbare waarde. Maar resultaat boeken en het gevoel hebben iets te kunnen is voor je hond ook iets van grote waarde. Het is waardering en respect voor het dier. Het is iets dat zij doen, en niet jij (niettemin doe je het wel samen)! Het geeft hen dus een goed gevoel! Een sterk gevoel van waardering!

Conclusie!

Alles komt neer op het vinden van een goede balans, maar alvorens je een goede balans kan vinden moet je natuurlijk wel eerst een blauwdruk hebben over hoe je die balans kan vinden en dan ook toepassen.

En dat is de bedoeling van het “GoBobby’s 360 Training Protocol“. Het is geen toverformule die ervoor zal zorgen dat je morgen een hond hebt super voldaan op zijn mat ligt, het zal er niet voor zorgen dat een agressieve hond plots niet meer agressief is.

Het 360 TP is een blauwdruk die je aangeeft waarop je moet werken om een goede relatie te krijgen met je hond, hoe je controle krijgt over bepaalde zaken (zoals ook reactiviteit en agressiviteit), welke trainingen je kan doen om je hond zijn potentieel te ontplooien en veel meer.

Alle zaken uit het 360 TP vereisen, afhankelijk van de hond, wel dat je consequent aan het werk gaat. Niets is zo schadelijk in je training als inconsequent zijn!

Het 360 TP is onderdeel van onze algemene trainingsmethode en komt ook aan bod in onze workshops. Voor meer info zie https://GoBobby.be

 

Scroll naar boven