Voorwaarden online training

Copyright © 2019 GoBobby hondentraining

De inhoud van al onze websites en de online training specifiek is auteursrechtelijk beschermd! Dit betekent dat niets van deze websites mag worden verdeeld, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. De toegang die u verkrijgt is individueel voor alle leden uit 1 gezin en onder 1 dak en mag op geen enkele andere manier worden gedeeld. Elke inbreuk daarop zal vervolgd worden.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft kan u contact met ons opnemen.
GoBobby hondentraining
Krekenstraat 24
8380 Dudzele
+32 (0) 485 21 79 79
info@gobobby.beGoBobby.be
https://GoBobby.be

Scroll naar boven