Stroomhalsbanden verboden in vlaanderen?!

Naar aanleiding van een artikel in een magazine (WOEF) wens ik toch even te reageren, gezien de auteur zelf stelt dat men mag reageren naar hem. Het artikel komt uit WOEF magazine, het artikel zelf is onleesbaar gemaakt omwille van het auteursrecht, indien men mij toelating geeft om het leesbaar te maken voor iedereen.
De auteur stelt dat je zonder probleem mag reageren “via e-mail” maar ik wens te reageren via deze blog post.
De zaken waarop ik wens te reageren zijn in mijn tekst genummerd van 1 tot 10, deze zaken komen uit het artikel zodat je toch weet op wat ik wens te reageren.

Het artikel insinueert dat er momenteel een totaalverbod van kracht is op het gebruik van elektronische trainingshalsbanden maar dat is niet zo.

Het artikel is het volgende:
stroomhalsbanden

Uit het artikel is duidelijk af te leiden dat de auteur (die weliswaar zelf geen hondentrainer is) géén voorstander is van de e-collar.
Eerst en vooral spreekt hij over “STROOMHALSBANDEN”.
Het idee dat mensen krijgen wanneer dat men spreekt over “stroomhalsbanden” is het volgende, een marteltuig:
elektrische stoel

Men kan dus stellen dat de auteur bij voorbaat al een sterke afkeer heeft van elektronische trainingshalsbanden (ook wel E-collars genoemd).
Wanneer ik over over STROOMHALSBANDEN, excuseer elektronische trainingshalsbanden spreek, dan denk ik aan dit:
– Een hond die de mogelijkheid heeft om vrij & veilig los te lopen.
Pitbull Bob vrij rondlopen met e-collar

en dit:
– Een hond die een goede relatie heeft met alle gezinsleden.
Pitbull Bob en Laura

De hond op bovenstaande foto wordt al 4 jaar “getraind” met een elektronische trainingshalsband, waar dit instrument een onderdeel is in het trainingsplanIs het momenteel nog nodig dat de e-collar verder gebruikt wordt?
Niet specifiek maar bij het loslopen (waar hij elke dat het geluk heeft dat hij dat kan doen) is het aangewezen om de e-collar blijvend te gebruiken als ondersteuning, zelf al is het maar met toon en vibratie.
Ik neem aan dat de auteur in zijn wagen ook nog steeds zijn gordel draagt… zelf al heeft hij al vele jaren rijervaring!
En wat gebeurt er als u uw gordel niet draagt? Waarschijnlijk hoort u een “negatief” signaal? Wel, dat kan u vergelijken met de E-collar! Het hoeft dus niet aversief te zijn, wanneer er goed contact is met de huid kan er zeer lage stimulatie gebruikt worden en is het een communicatie zijn tussen de begeleider en de hond. Deze zeer lage stimulatie voelt niet anders dan een tinteling.

Ziehier onderstaande filmpje van een hond die opgeroepen wordt met toon, vibratie en de laagste stand in stimulatie (level 1, zo goed als onvoelbaar. De hond reageert voornamelijk op de toon en de vibratie).
Ziet de hond er ongelukkig en getraumatiseerd uit omdat hij een e-collar draagt?

Bijkomend de punten waarop ik wens te reageren uit het artikel:

(1) Sinds 13 juli bestaat er een principieel verbod voor het gebruik van stroomhalsbanden. Slechts in uitdrukkelijk bepaalde gevallen kan van het totaalverbod worden afgeweken.
Er is geen verbod op het gebruik van Elektronische halsbanden, wel is er een decreet maar er is geen inwerkingtreding bepaald waardoor het decreet niet actief is.

Is een decreet een wet?
Een decreet is even dwingend als een wet. Het enige verschil tussen een wet en een decreet, is dat de eerste (wet) uitgevaardigd wordt door de federale wetgever en de tweede (decreet) door de Vlaamse wetgever (decreetgever).
Meer concreet gaat het over de wet dierenwelzijn van 14 augustus 1986, waarin bij decreet van 13 juli 2018 (dus heel recent) voor het Vlaamse landsgedeelte een verbod ingesteld werd op elektronische halsbanden.

Voorlopig is het decreet dus niet van tel want er is nog geen definitieve goedkeuring.
Dat geeft de wetgever nog mogelijkheden om uitzonderingen of restricties te bepalen. Zo zouden er restricties gemaakt kunnen worden dat het gebruik verboden is TENZIJ er via een professionele instructeur opleiding is gevolgd en dat het gebruikte materiaal aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen, zodoende de e-collar correct te kunnen gebruiken.
Voor meer informatie kan je terecht op https://www.ecollar.be/wetgeving/

(2) “…Verschillende studies toonden het negatief effect op honden reeds jaren geleden aan”
Dit is onjuist omdat die studies ofwel betaald werden door organisaties die er baat bij hebben dat de e-collars verboden worden ofwel doordat de verkeerde trainingsmethodes gebruikt werden met enkel aversieve methodes.
Laat me dit even toelichten:
– (a) studies ofwel betaald werden door organisaties die er baat bij hebben:
Indien men spreekt om een bepaald gedrag te wijzigen met behulp van een elektronische trainingshalsband, dan moet dit eerst en vooral in een trainingsplan passen, het is ook niet voor elke hond nodig.
Echter zullen sommigen nogal snel kiezen voor het alternatief, namelijk “een spuitje” (inslapen) of medicatie in combinatie met veel gedragssessies. Nu, deze gedragssessies, “het spuitje” en die medicatie krijg je niet zomaar.
Medicatie wordt gemaakt door grote farmaceutische bedrijven en kost veel geld, het is dus helemaal niet gratis!

Dus verschillende mensen hebben baat bij de verkoop van medicijnen, dit zijn de gedragstherapeuten die het voorschrijven, de dierenartsen die het voorschrijven en toedienen, die bepaalde gedragstherapeuten en dierenartsen die naar elkaar doorverwijzen en de farmaceutische bedrijven die het ontwikkelen en verkopen.
Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat alle gedragstherapeuten en dierenartsen altijd te slechter trouw handelen of dat medicijnen overbodig zijn, zeker niet want ik ken enkele zeer goede dierenartsen en gedragstherapeuten (die zelf ook met E-collars werken).
Is commercie voor andere producten dus de reden waarom men het wilt verbieden? Hoeveel klachten zijn er binnen gekomen bij dierenwelzijn betreffende elektronische trainingshalsbanden? …Voor zover ik weet geen enkele dus wie weet is commercieel gewin van een andere groep wel 1 van de redenen om de E-collar te verbieden.

En hoe betrouwbaar was de “demo” die men heeft uitgevoerd op minister Weyts een tijd geleden (2016)?
Hoe hoog stond die E-collar? Op de helft zoals men beweert of heeft men hem iets hoger gezet?
En uit hun enquête blijkt dan men de E-collar wilt verbieden maar niet voor henzelf want zij hanteren een deontologische code? Hoe hypocriet is dat!

DTC

In het artikel hierboven spreekt de auteur over de “negatieve effecten die jaren geleden al zijn aangetoond”, maar diegenen die het willen verbieden willen het dus wel zelf gebruiken?
De enquête (en vooral hoe manipulatief die is opgesteld) en meer info daarover ziet u in onderstaande filmpje:

In Engeland staat de E-collar er momenteel ook ter discussie, de organisaties die hiervoor zorgen zijn de RSPCA en de KENNEL CLUB.  Laat dit nu wel organisaties zijn die op vlak van diervriendelijkheid ook niet bovenaan de ladder staan:
Lees even de volgende artikels:

En bekijk eens wat het betekent om met een BOLT GUN een hond af te maken in de volgende video (OPGELET: ZEER schokkende beelden uit NIEUW-ZEELAND!):
https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11924646
Dit is het filmpje zonder advertenties:

Bent u er nog altijd van overtuigd dat puur positieve training DE oplossing is?
En ja hier zijn we in Vlaanderen, hier gebeurt dit niet… Neen, inderdaad… nog niet!

Dus om even terug te komen op “…Verschillende studies toonden het negatief effecten reeds jaren geleden aan”,  ik denk dat er weinig zo negatief is als een hond te doden met een Bolt gun, juist?

De ultieme correctie van de pure positieve gemeenschap? De gemeenschap die honden “vredig” doet inslapen maar weigert om een E-collar te gebruiken!? Beste auteur, bent u al eens gaan kijken hoe men een hond doet “inslapen”?
Er zijn 2 inspuitingen, 1 om de hond te doen “inslapen” en vervolgens een 2e inspuiting om de hond te doen stoppen met ademen, om hem dus te doden.
Na die eerste inspuiting vertrekken de meeste mensen (vandaar dat men spreekt over “inslapen”) en vervolgens wordt een 2e inspuiting toegediend, recht in het hart.
Op dat moment reageert de hond nog even, ik kan u zeggen dat het mij géén vredig gevoel bezorgd en dat het niets te maken heeft met “inslapen” en soms is het nodig maar er wordt veel te snel overgegaan op medicatie en euthanasie!

– (b) de verkeerde trainingsmethodes gebruikt werden:
Het gebruik van een E-collar past in een modern trainingsplan, het aanleren ervan is niet moeilijk en sommige mensen en hun honden zijn er zeer snel mee weg, vooral als het over gewoon gebruik gaat zoals een recall (oproepen) aanleren.

In dat geval is het een lange onzichtbare leiband!

Wanneer het gaat over bijsturen van gedrag, dan is een E-collar zeker niet de toverstaf, het begint bij je thuis en de algemene omgang. Een duidelijke structuur en consequent zijn, dat zijn de basisingrediënten van een goede relatie met je hond!
Ondertussen bestaat er over E-collar training ook al zeer veel en duidelijke informatie over hoe je ze goed kan gebruiken.

Persoonlijk heb ik al vele uren gespendeerd in opleidingen waar E-collars een significante rol in spelen, en denkt u nu echt dat ik mijn hond met een E-collar zou trainen wetende dat het een negatief effect zou hebben op zijn karakter of dat ik er al zoveel tijd en geld in zou hebben geïnvesteerd als het een marteltuig zou zijn?

Denkt u dat de mensen die ik opleid om hun hond vrijheid te kunnen geven marginalen zijn die hun hond willen mishandelen? Neen, tussen mijn klanten zitten mensen van alle slag zoals advocaten, dokters en politici maar ook zeer gewone mensen. Allen hebben ze 1 iets gemeen, een hond die ze graag zien en wat vrijheid willen geven op een gecontroleerde manier.

Kijk misschien nog even naar de foto hier waar mijn dochter naast mijn hond zit.
Pitbull Bob en Laura

Ziet u de agressie in zijn ogen (by the way, dat is ironisch bedoeld)? Denkt u dat ik mijn eigen dochter zou blootstellen aan een agressieve hond?

(3) “In die raad adviseerde GAIA toen dat de halsbanden niet meer mochten gebruikt worden noch verkocht worden en dat ze enkel nog te krijgen mochten zijn bij gespecialiseerd gedgragsexperts en gespecialiseerde dierenartsen”.
Dit was het specifieke advies van GAIA in het Advies van de Raad voor Dierenwelzijn (9/12/2010)

…Animaux en Péril, Eurogroup for Animals, GAIA, Nationale Raad voor Dierenbescherming (NRDB) en
Nationale Vereniging voor Dierenbescherming (NAVED) gaan niet akkoord met dit advies: “De
halsband is geen betrouwbaar middel om blaf-, vlucht- of ander gedrag te controleren. Dergelijke
halsband mag niet vrij te koop zijn; de barrières die bovenstaand advies voorziet zijn onvoldoende om
onoordeelkundig en verkeerd gebruik te vermijden. Bovendien bestaan er voldoende
beloningsgerichte opvoedingsmethoden waardoor het gebruik van de elektrische halsbanden onnodig
is. Onze verenigingen zijn bereid de toelaatbaarheid van het gebruik van de elektrische halsband
slechts te overwegen in zéér specifieke gevallen en als enig alternatief voor euthanasie, wat enkel
kan beoordeeld worden via gedragsonderzoek en opvolging door opgeleide mensen. Daarnaast dient
het huidig gebruik van een halsband in de hondensport (als sport en hobby) geen redelijk doel in het
belang van het dier en is bijgevolg niet te verantwoorden. De tekst vat een uitvoerigere bezwaartekst
samen, die de betrokken verenigingen hebben overgemaakt aan het secretariaat van de Raad voor
Dierenwelzijn.”

– Dergelijke halsband mag niet vrij te koop zijn > Daar ben ik zeker mee akkoord.
Tegenwoordig zijn er teveel winkels die E-collars van slechte kwaliteit verkopen, en hebben ze te weinig kennis om hierover te adviseren.

– Bovendien bestaan er voldoende beloningsgerichte opvoedingsmethoden waardoor het gebruik van de elektrische halsbanden onnodig is. > Hola!
Tegenwoordig is de “ENKEL puur positieve beloningsgerichte opvoedingsmethode” DE politiek correcte methode, DE methode waarmee men elke hond zal trainen!
Ik kan u zeggen dat de honden die tegenwoordig professioneel opgeleid worden met enkel deze methode een grotere kans op falen hebben en ENKEL het gevraagde gedrag uitvoeren wanneer ze op voorhand weten dat er een bepaalde beloning aan gekoppeld is. Het gevolg is een hond die enkel gedrag uitvoert wanneer hij dit wenst en wanneer een andere prikkel een grotere motivatie vormt, dan zal hij voor de andere motivatie kiezen!
Dat er positief gewerkt moet worden daar ben ik mee eens, maar dat er geen bijsturing mag gegeven worden helemaal niet.
En wat is bijsturing? Vocaal? Een por? Een kat die uithaalt naar een hond is ook een bijsturing.
Denkt u dat de hond dan een trauma heeft opgelopen?
Er zijn ondertussen al discussies voor het afschaffen van diensthonden (hulphonden) omdat men “medelijden” heeft omdat de hond een ganse dag moet werken, sommige hondenscholen laten niet toe dat je eens je stem verheft wanneer je hond iets verkeerd doet, politiediensten (al dan niet op particulier initiatief) uit het buitenland (waar de e-collar verboden is) komen trainen in België omdat de e-collar in hun land verboden is etc… Waar gaan we naartoe!

– Als enig alternatief voor euthanasie, wat enkel kan beoordeeld worden via gedragsonderzoek en opvolging door opgeleide mensen.
Lees misschien nog eens opnieuw de volgende artikels:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2254729/RSPCA-destroys-HALF-animals-rescues–thousands-completely-healthy.html

https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/6115690/RSPCA-puts-down-10-German-Shepherds-with-bolt-gun.html
Deze organisaties werken puur positief! Is Engeland te ver? Het verhaal van de volgende hond komt uit België, ook met een puur positieve trainingsmethode…</li>

– Daarnaast dient het huidig gebruik van een halsband in de hondensport (als sport en hobby) geen redelijk doel in het belang van het dier en is bijgevolg niet te verantwoorden.
Het gebruik van de elektronische trainingshalsband in de hondensport moet niet anders beoordeeld worden als het gewone gebruik namelijk als een communicatiemiddel! Wat is het volgende, de gewone leiband verbieden en iedereen een trektuigje laten kopen? En daarna de hondensport helemaal afschaffen?

Wanneer de E-collar goed gebruikt wordt is het een manier van communiceren tussen de begeleider en de hond, het maakt geen verschil als gewone mensen het gebruiken om nog een bepaalde controle over hun hond te hebben wanneer die losloopt of wanneer men het op een goede manier gebruikt in de hondensport.
En als u denkt dat een verbod het gebruik zal stoppen, dan bent u verkeerd want in de landen waar het verboden is gebruikt men het gewoon verder, hetzij verdoken!
Het is dus VEEL beter om het toe te laten met een bepaalde regelgeving en een kwaliteitscontrole.

(4) Als tweede voorwaarde gold dat ze maar zouden mogen gebruikt worden wanneer alle andere aangeraden oplossingen falen.
Deze argumentatie gaat terug over sterke aversieve correcties, geheel uit de lucht gegrepen en wat zijn de de andere “aangeraden oplossingen” dan wel?

Wanneer medicatie niet werkt? Een E-collar is een TRAININGSINSTRUMENT in een trainingsplan en IS GEEN TOVERSTAF!

(5) Bij gedragsspecialisten zijn de meningen over het gebruik van stroomhalsbanden verdeeld. Er zijn studies die aantonen dat het gebruik van elektrische schokken bij de hond kunnen leiden tot angst, agressie of aangeleerde hulpeloosheid. Bovendien is de wijze waarop de trainer de halsband gebruikt van groot belang.
Opnieuw de overduidelijke NEGATIEVE ondertoon!

Wat met al die gebruikers die WEL goed opgeleid zijn en die hun hond VRIJHEID kunnen geven op een verantwoorde en veilige manier? Hoeveel klachten zijn er gekend en duidelijk omschreven?
En dan bedoel ik niet de sterk gemanipuleerde “enquête” die men aan dierenwelzijn heeft overhandigd.
En wat met de honden waarvan hun gedrag duidelijk positief is bijgestuurd met hulp van een elektronische trainingshalsband?
Daarover wordt ook gezwegen natuurlijk!

(6) Voorstanders daarentegen stellen dat het gebruik van deze halsbanden werkt en eigenaars van honden aanzet om problemen op te lossen in plaats van afstand te doen van de hond of de hond te euthanaseren.
Nogmaals, een e-collar is géén toverstaf!
Eerst en vooral heb je een duidelijke structuur nodig en consequent handelen, een E-collar kan een bijkomend hulpinstrument zijn om bepaalde zaken te bekrachtigen of bij te sturen.

(7) Minister van dierenwelzijn Ben Weyts zette het dossier in verband met het afschaffen van de stroomhalsbanden reeds verschillende malen op zijn agenda, meer bepaald in 2015 en 2016, toen het verbod van stroomhalsbanden opnieuw op het bord van de minister terecht kwam door protest. Minister Weyts stelde reeds enige tijd gevoelig te zijn voor het thema en vroeg zich luidop af of een vrije verkoop zonder enige beperking of controle nog wel van deze tijd was.
Sterk punt! Natuurlijk moet er een controle zijn zodoende niet elke winkel dit kan verkopen met het enige doel om winst te maken! Maar alle details om het goed uit te werken bestaan al! In 2010 stonden alle details van dierenwelzijn genoteerd hierover!
Op de site https://ecollar.be/wetgeving/ kan u daarover de details terug vinden, ik schets ze hier toch even:

Als gevolg van dat rapport is een advies gekomen, dat advies kan via de volgende link gedownload worden:
advies-elektrische-halsbanden-honden-2010-raad-voor-dierenwelzijn
Het advies lijkt zeer duidelijk namelijk:

 • …Recentere literatuur toont aan dat er bij correct gebruik het gebruik van de halsband resulteert in een toestand waaraan de hond zich met minimale kost aanpast. Bijgevolg is de stress- en welzijnsimpact in dit geval beperkt.
 • De Raad voor Dierenwelzijn erkent dat het probleem niet de elektrische halsband zelf is, maar wel het verkeerde gebruik ervan: bij het aanwenden van deze halsbanden en in het bijzonder bij traininghalsbanden is inzicht in de trainingsprincipes noodzakelijk.
 • Het gebruik van elektrische halsbanden is voor de Raad voor Dierenwelzijn aanvaardbaar mits voorwaarden betreffende fabricatie, verkoop en gebruik (zie verder). Deze voorwaarden hebben als doel een toevalsstimulatie, een overstimulatie, fysieke en psychische schade voor de hond, een verkeerd gebruik te vermijden en impulsaankopen te beperken en een correct gebruik te bevorderen.
 • FABRICATIE: De Europese radiotransmissienormen (frequentie en output) naleven.
 • FABRICATIE: Een unieke code voor elke zender zodat interferentie met een andere zender onmogelijk is.
 • FABRICATIE: Het niet overschrijden van bepaalde maximale waarden wat betreft piekstroom, rms 3 -stroom, duur van de elektrische impuls en energie van die impuls 4 . Ingeval geen systeem van gecontroleerde stimulatie wordt gebruikt, dienen striktere normen worden opgelegd.
 • FABRICATIE: De stimulatieduur beperken door automatisch uit te schakelen.
 • FABRICATIE: Afstand van maximum 6 cm tussen beide elektroden ( “polen” ).
 • FABRICATIE: Afgeronde elektroden aan het uiteinde dat contact maakt met de huid.
 • FABRICATIE: Gebruiksaanwijzing in de officiële landstalen, met vermelding van risico’s op verkeerd gebruik.
 • FABRICATIE: Ingeval van anti-blafhalsbanden: een dubbele detectie van het blaffen (geluid en trilling).
 • FABRICATIE: De handleiding bevat een tabel die bij een weerstand van 500 ohm en in functie van het geselecteerde gebruiksniveau (bijvoorbeeld zwak, matig, sterk) de geleverde stroomsterkte vermeldt. Bijgevolg kunnen de niveaus van verschillende fabrikanten en modellen vergeleken worden.
 • VERKOOP: De verkoop beperken tot dierenspeciaalzaken waarvan de verantwoordelijke een opleiding over het gebruik heeft gekregen.
 • VERKOOP: De toegang tot die artikelen in de speciaalzaken beperken (zodat men zich tot de verkoper moet wenden).
 • VERKOOP: De verplichting voor de verkoper om de klant te informeren en met hem te bespreken wat hij precies nodig heeft.
 • GEBRUIK: De halsband niet dag en nacht gebruiken.
 • GEBRUIK: Bij gebruik van een onzichtbare omheining voldoende ruimte voor de hond om zich te bewegen zonder direct in de activatiezone terecht te komen.
 • GEBRUIK: De koper via het internet of CD-rom informeren omtrent een correct en verstandig gebruik.

Dit advies omvat dus zo goed als alles wat nodig is om hondentraining met elektronische halsbanden op een goede en correcte manier te gebruiken, er is echter een minpunt nl.:

Het is een advies en geen verplichting.

Indien dit advies verplichtend zou zijn, dan hadden we vandaag hoogstwaarschijnlijk geen probleem waar deze trainingsinstrumenten in vraag worden gesteld en negatief bekritiseerd worden door sommigen.
Dit komt omwille van volgende zaken:
1) Men koopt niet kwalitatieve e-collars op internet die enkel een aversief signaal geven (het laagste signaal is te krachtig zie e-collar electrical signal waar het volledige rapport gedownload kan worden m.b.t. het elektrische signaal in e-collars.
2) Men koopt een elektronische halsband zonder te weten hoe goed de kwaliteit is en hoe ermee te moeten werken.
3) Gewone dieren/hondenwinkels kunnen elektronische halsbanden verkopen, de meeste winkels hebben weinig oog voor kwalitatieve hondentraining. Dit zou enkel door gecertificeerde/ervaren trainers mogelijk moeten zijn.
De regelgeving over de fabricatie, de verkoop en het gebruik zoals geadviseerd door de dienst dierenwelzijn zou verplichtend moeten zijn, alle belangrijke elementen om de elektronische halsband op een goede manier te gebruiken staan erin vermeld.

(8) In februari 2018 publiceerde de Vlaamse raad voor dierenwelzijn zijn advies: ‘De Vlaamse raad voor dierenwelzijn raadt voor de opvoeding van honden een positieve beloningstraining aan, maar pleit niet voor een algemeen verbod op elektrische halsbanden, omdat in uitzonderlijke gevallen een elektrische halsband een noodzakelijk hulpmiddel kan zijn om honden te trainen. Het is moeilijk om deze gevallen precies te bepalen’.
Een goed advies dat men het nog steeds kan gebruiken, echter geen regelgeving over wie het kan verkopen en niets over de kwaliteitseisen.

(9) Principeverbod: Ondanks dit advies van de Vlaamse raad voor dierenwelzijn nam de Vlaamse regering op 13 juli 2018 een decreet aan die in de dierenwelzijnswet volgende paragraaf invoegde: ‘Het gebruik bij honden van halsbanden die elektrische schokken kunnen toedienen, is verboden. De regering kan nadere regels bepalen om afwijkingen van dit verbod toe te staan voor het gebruik bij opleiding of gedragstherapie voor honden’.
Dit is een decreet en ik ben geen specialist maar wat men mij heeft gezegd is het volgende:

Betrokken decreet creëert de rechtsbasis om een regeling bij besluit uit te werken wat iets anders is dan een totaalverbod.

Ik begrijp daaruit dat er nog een regelgeving moet komen en hopelijk zal die regelgeving zodanig opgesteld zijn dat het advies van 2010 wat meer verplichtend zal zijn, dat zou al heel wat zijn.
In de landen waar het verboden is weet ik dat de E-collar nog steeds gebruikt wordt, voor zover ik heb vernomen zijn er zelf officiële instanties die het “verdoken” gebruiken en/of gaan trainen in het buitenland waar het nog is toegestaan!

(10) Ik ben persoonlijk erg blij dat deze toestellen nog maar in extreem uitzonderlijke gevallen zullen mogen gebruikt worden. Als het van mij afhangt: weg ermee! Stuur me gerust een mail als u vindt dat ik de bal missla.
Bovenstaande artikel van Woef is -naar mijn mening- zodanig opgesteld als zou het geschreven zijn van iemand met kennis van zaken zoals met de verwijzingen naar verschillende studies (de bronnen worden echter niet vermeld), een “analyse” van wat gedragsspecialisten zeggen (pro en contra), wat de Vlaamse regering zal doen MAAR heeft de auteur de moeite gedaan om eens naar iemand te gaan die hiermee werkt? Of naar een leverancier (er zit een fabrikant van zeer kwalitatieve E-collars in België) ver moet je dus niet lopen!?
En hoeveel honden heeft de auteur zelf al getraind op gedrag en gehoorzaamheid? 

Dus JA, ik vind dat de geachte auteur de bal SERIEUS mis slaat!

Scroll naar boven