Geen pillen...maar MAslow!

Veel mensen willen graag een hond en dit om verschillende redenen waar gezelschap, sport en gezin de meest voorkomende zijn. Nogal dikwijls hebben we het ideale plaatje in ons hoofd over hoe het moet zijn, een leven in harmonie! …Maar dikwijls draait het ook anders uit en is de hond onhandelbaar doordat we zijn noden niet begrijpen en men gaat dan uiteraard op zoek naar een oplossing. Deze oplossing zoekt men in gehoorzaamheidstraining, groepstraining, persoonlijke begeleiding, training via internet, hondenschool of gedragstraining. Soms met succes, en soms zonder!

Ruwharige teckel in training aan A11

De laatste jaren (sinds de jaren ’90 vooral) hebben verschillende trainings-en gedragsmethodes al de revue gepasseerd en wanneer je naar een hondentrainer of gedragstherapeut gaat voor persoonlijke training voor je hond of omwille van gedragsproblemen, dan zal de ene trainer of therapeut met een totaal andere diagnose en oplossing komen als een andere. Mogelijks krijg je ook een hoop informatie waar je niets wijzer van wordt of nog erger…. een zeer dikke factuur voor een minimum aan resultaat!

Dat spectrum van verschillende methodes kan je je ongeveer zo voorstellen (en dit is nog maar een minimum).

Zoals je ziet een breed gamma aan methodes die dikwijls niet duidelijk zijn en waar je als leek niet altijd veel van begrijpt. Veel methodes beloven ook de oplossing te hebben voor je probleem. Bovendien komen er altijd methodes bij zoals “Do as I do”, “Between the ears training”, ‘T Touch” en tal van andere waarvan we zeer twijfels hebben over hun bijdrage.

De waarheid is eigenlijk dat een gezonde mix van bepaalde methodes de beste garantie op succes biedt!

Door die versnippering van methodes zal de ene trainer of therapeut bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in een zeer positieve benadering en een andere in een zeer klassieke benadering en tegenwoordig worden ook veel honden “behandeld” met medicatie voor hun gedrag. Lees er mijn artikel “De aanval op de e-collar” maar op na (https://gobobby.be/de-aanval-op-de-e-collar/). Het flesje met een bepaald product waarover ik in dat artikel spreek heb ik ondertussen al bij enkele klanten in mijn regio “gevonden”. Ze waren geadviseerd door een pure positieve gedragstherapeut om een flesje te kopen met een inhoud waarvan ze niet wisten wat het was (geen bijsluiter of uitleg) & dit voor een kostprijs van 75€ waarvan ze dagelijks enkele druppels moeten toedienen aan de hond. Het product in dit flesje was CBD olie!

Behandelingen met CBD olie (CBD – Cannabidiol) bij dieren staat nog in zijn kinderschoenen, het product verkopen aan particulieren zonder enige vorm van deftige uitleg en zonder bijsluiter lijkt veel eerder op een lucratief handeltje dan op een doordachte manier van aanpak maar dit valt dus onder “wijzigen van gedrag via medicatie“!

En dat er verschillende oplossingen kunnen worden aangeboden om een probleem aan te pakken is mogelijk, maar het ziet ernaar uit dat men meer en meer vertrekt van de veronderstelling dat een hond bijna een menselijk wezen is dat dan zo ook zullen behandelen in al zijn facetten! Je hond corrigeren is niet meer toegelaten! Een omgang met je hond waar je grenzen stelt wordt niet aanvaard! Duidelijke communicatie gebruiken om de hond wat duidelijkheid te geven over zijn plaats is bijna uit den boze! … Zelfs over hiërarchie spreken is dikwijls al niet meer toegestaan!
Neen, dit gaat zeer dikwijls over het vermenselijken van dieren, de moeilijke benaming daarvoor is “antropomorfisme” (https://nl.wikipedia.org/wiki/Antropomorfisme).

Als je je hond zal behandelen als een mens en niet als hond met dat respect dat hij als hond/dier verdient, dan zal je mogelijks in een neerwaartse spiraal terechtkomen! Eens je in die neerwaartse spiraal terecht komt, dan kan je op plaatsen terecht komen die zeer uiteenlopend zijn. Zo zijn er therapeuten die zeer losse handjes hebben bij het voorschrijven van medicatie om je hond zijn gedrag bij te sturen, of mogelijks zullen ze zelf euthanasie adviseren. En wie is er de dupe in dit ganse verhaal? …De hond!

Dus nogmaals... Geen pillen maar MASLOW !!

Maar wat betekent dit nu? Wel, onlangs heb ik een hondje gehad in training (ruwharige teckel), ik zal hem “Mr. T” noemen. Mr. T was al bij meerdere gedragstherapeuten geweest die zich specialiseren in pure positieve training. Gedragstherapeuten van academisch niveau, onder meer gespecialiseerd in medicatie.

Een diagnose was onder meer als volgt:
• De hond heeft een verlaagde opwindingsdrempel en reageert gestrest op ALLES wat hij waarneemt.
• Onvoldoende zelfcontrole.
• Vicieuze cirkel van angst.
• Flippen bij het minste met als gevolg rondlopen, blaffen & happen.
• Boos worden is niet zinvol want dat maakt het gedrag erger.
• Gevoel van angst is een gezondheidsrisico (permanente stress).
• Onoplosbare stress leidt tot grommen, bijten en een ongeval.

Ruwharige teckel Mr. T.
Mister T. bij ons. Duidelijk ontspannen! 🙂

Het advies was als volgt:
• Een angststoornis ten gevolge van een verlaagde opwindingsdrempel en verminderde zelfcontrole is niet te genezen. 
• Er kan geprobeerd worden om via therapie en medicatie het leven van de hond en het gezin haalbaar te maken.

Vervolgens heeft men de hond medicatie toegedienD waarvan de eigenaars zeiden dat de hond zijn gedrag nog sterker achteruit ging en daarna heeft men euthanasie willen bespreken waarop men gelukkig niet is ingegaan!

Mr. T. is gedurende een zéér korte tijd bij mij gekomen. Ogenblikkelijk hebben we de hond structuur en impulscontrole bijgebracht. De noden van de hond zijn weergegeven volgens de MASLOW driehoek en zo zijn we ook te werk gegaan.

Maar wat is nu die Maslow driehoek?

De piramide van Maslow is een aan Abraham Maslow toegeschreven ordening van behoeftes, op basis van zijn in 1943 gepubliceerde motivatie-theorie. Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in deze hiërarchie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow

Op basis van die MASLOW driehoek die de universele behoeften van de mens weergeeft hebben we bij GoBobby een MASLOW driehoek die de behoeften weergeeft van de hond:

Bij Mr. T. hebben we ons in het begin voornamelijk geconcentreerd op de BASIS om hem duidelijkheid, rust, vertrouwen en duidelijkheid in de hiërarchie te geven. Deze duidelijkheid maakt het de hond veel gemakkelijker want het nemen van eigen beslissingen wordt zeer sterk weggefilterd!
Afhankelijk van de hond zijn gedrag is het mogelijk dat we voor een korte periode in die basis blijven (dit kan 1 of 2 dagen zijn) of langer maar eerst moet de hond rust en vertrouwen vinden in de basis alvorens we overgaan naar hogere levels.
Bij Mr. T. hebben we 1 dag in de basis gebleven en de overige dagen was een mix. Aan verrijking door training hebben we niet gedaan daar er simpelweg geen tijd voor was maar dat was ook niet noodzakelijk.

Maslow driehoek BASIS hondentraining

Deze standvastigheid en duidelijke communicatie was het belangrijkste voor Mr. T.!
De problemen bij Mr. T. verdwenen na enkele dagen als sneeuw voor de zon. Niet omdat we kunnen toveren maar omdat iedereen bij ons duidelijke communicatie geeft volgens de MASLOW driehoek. Die communicatie bestond uit eten uit de hand, wachten aan de deur, impulscontrole bij het passeren van fietsers, wandelaars en honden, energy burn-off (wandelen), niet in de zetels kruipen en in een volgende fase ook affectie krijgen, spel, sociaal contact met andere dieren etc… 
De eerste 4 levels kunnen door iedereen in het gezin worden toegepast, verrijking (training) kan enkel door de mensen die er de tijd in willen investeren maar is niet bij alle honden even noodzakelijk.

Medicatie en advies euthanasie was onnodig !!

Duidelijke communicatie hoeft ook geen harde communicatie te zijn maar het moet wel zeer consequent zijn! Het moet binair zijn! 1 of 0! Het zou ontzettend jammer zijn dat Mr. T. geëuthanaseerd zou worden, niet dat de baasjes dat advies ooit hebben overwogen! 

De volgende foto’s geven weer hoe Mr. T. zijn dagen bij ons gevuld heeft en zoals je zult zien, was dat helemaal niet zo erg maar iedereen gaf op dezelfde manier duidelijke communicatie aan de hond!

Mr. T. was een klein hondje met een sterk karakter waar we in enkele dagen tijd verkocht aan waren. Niettemin blijven we een sterke structuur en consequent handelen toepassen, tot meer privileges verdiend worden!

Ons advies!

• Geef je hond duidelijkheid en wees zeer consequent in het begin. Je kan niet naar MASLOW level 5 gaan als aan de basis nog niet is voldaan! De fundering is zeer belangrijk!
• Geef een gebalanceerde opvoeding! Beloon bij goed gedrag en corrigeer slecht gedrag!
• Geef op de juiste manier aandacht! Geef geen positieve aandacht bij fout gedrag!
• Schep duidelijkheid voor je hond in wat mag en wat niet mag!
• Praat wat minder !! Gebruik eens wat meer non-verbale communicatie !!
• Wees consequent !!!!!!
• Zorg er ook voor dat je hond zijn energie kwijt kan! Ga wandelen! Speel, maar laat hem ook rusten als hij er nood aan heeft!
• Voorzichtig met kleine kinderen! Zorg dat ze elkaar respecteren!
• Steek je hond geen ganse dag in een bench! Maak een kennel buiten voor als je weg bent zodat je hond een zekere bewegingsvrijheid heeft!
• Ga niet naar therapeuten die voornamelijk medicatie voorschrijven! Er zijn genoeg goeie trainers, we kunnen je helpen in je zoektocht indien gewenst!
• Kies de juiste hondenschool indien je naar een hondenschool wilt gaan! Er zitten goeie tussen maar ook andere…

Https://GoBobby.be

Scroll naar boven