E-collar verbod in Nederland

Medicatie en euthanasie als alternatief!

Ik citeer Dogzine… Minister Carola Schouten van dierenwelzijn is geschokt over de praktijken bij politiehondenscholen, zoals deze te zien waren in de TV-uitzending van “Rambam”
De reportage werd gemaakt door 4 jonge reporters op undercover in de wereld van hondentraining. 
Dit is de video waarover het gaat (https://www..npostart.nl/rambam/30-01-2018/BV_101387260):


Spijtig genoeg werd bij het maken van deze reportage enkel een zeer éénzijdige weergave getoond. De ondersteunende trainingshalsband (e-collar) is vanaf het begin in een slecht daglicht geplaatst en de manier waarop alles is gemonteerd, helpt daar ook mooi bij. Het is goed gemonteerd, wat emotie erbij van mensen in het park die zeggen hoe je een hond moet trainen en de toon is gezet! Natuurlijk kunnen tegenstanders argumenteren dat de beelden weergeven hoe het echt is en daar hebben ze gelijk in wanneer je deze beelden ziet, maar dat wil niet zeggen dat het slechte trainingsinstrumenten zijn en dat het overal op die manier wordt gebruikt. Dat de trainingsinstrumenten beter gebruikt moeten worden en de methodes aangepast, dat is zeker!

Ter vergelijking: een vork of keukenmes dient om je te helpen je maaltijd te nuttigen maar je kan er ook iemand serieus pijn mee doen, of zelfs doden, maar dat is niet de oorspronkelijke bedoeling van hoe je een vork of keukenmes gebruikt, hetzelfde geldt voor een touw, plank, hamer etc…! Mensen worden van kleins af aan opgevoed om deze zaken goed te gebruiken. Dit moet ook hetzelfde zijn met hulpinstrumenten bij de hondentraining! Opvoeding, informatie, sensibilisatie en kwalitatieve opleiding!

Hebben de tegenstanders dus gelijk en de voorstanders ongelijk of ligt de waarheid misschien ergens in het midden? Wat het ook is, de journalisten hebben een zeer éénzijdige weergave geprojecteerd en zo de gebruikte trainingsinstrumenten in een slecht daglicht geplaatst door enkel maar het negatieve te tonen. Er is geen moeite gedaan om te tonen hoe deze trainingsinstrumenten wel gebruikt moeten worden. In Nederland zijn er echt wel mensen die deze apparatuur zeer goed gebruiken (in training en/of rehabilitatie) maar die kwamen helemaal niet aan het woord. Zijn kijkcijfers en de wil om opschudding te veroorzaken belangrijker dan? Indien zo, BRAVO! Missie geslaagd!

Deze video met zeer éénzijdige informatie heeft er dus voor gezorgd dat er een algemene mening gevormd werd t.o.v. bepaalde trainingsinstrumenten zoals de elektronische trainingshalsbanden maar dat was misschien nog niet genoeg voor minister Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om een volledig verbod op de het gebruik van de e-collar uit te vaardigen. Neen, zo’n verbod moet liefst ook “wetenschappelijk” onderbouwd zijn en daar heeft een andere organisatie voor gezorgd met een artikel van samengeraapte “wetenschappelijke” onderzoeken. Vooral dat, en niet de povere “journalistiek” van RamBam heeft daar dan voor gezorgd! Waarom povere journalistiek? Er is naar mijn mening geen moeite gedaan om objectieve journalistiek te maken m.a.w. er is geen opzoekingswerk gedaan over hoe de elektronische trainingshalsbanden wel gebruikt moeten worden en dit heeft er dan mede voor gezorgd dat vanaf 1 juli 2020 in Nederland de elektronische trainingshalsband (e-collar in de volksmond) verboden zal zijn om te gebruiken voor particulier gebruik! Dit verbod vanwege het barbaarse & eigenlijk middeleeuwse karakter dat deze trainingshalsbanden wel zijn, zo zegt men! Dit zijn MARTELTUIGEN… euh! enkel 1 uitzondering nl. (en ik citeer de Nederlandse wet): 

In zeer uitzonderlijke situaties kan het noodzakelijk zijn een stroomband in te zetten. Zo’n uitzonderlijke situatie is bijvoorbeeld het trainen en inzetten van individuele honden voor geheime operaties door bepaalde overheids-diensten waarbij de honden op grote afstand bevelen moeten kunnen opvolgen. Voor deze situatie zal een uitzondering worden geformuleerd in het verbodsvoorschrift.

Dus… elektronische trainingshalsbanden zijn barbaars maar de toptraining bij politie en leger mag wel elektronische trainingshalsbanden gebruiken om de honden zéér gericht te trainen? De aankoop en training van die honden, schat ik,  loopt meestal wel op tot enkele duizenden euro’s! Is het logisch dat men marteltuigen zal gebruiken op zo’n investeringen? Klinkt dit niet een beetje tegenstrijdig? Aan de ene kant een barbaars middel en aan de andere kant een precisie-instrument om honden van topniveau te trainen die levensreddende opdrachten zullen moeten uitvoeren? Dit wil zeggen dat mevrouw Schouten wel weet dat deze trainingsinstrumenten wel degelijk zeer goed gebruikt kunnen worden maar dat de druk om de publieke opinie en de grotere lobbygroepen te sussen groter is!

Wetenschappelijke inzichten!

Zoals hierboven aangegeven heeft de minister zich laten inspireren door meerdere wetenschappelijke inzichten waarvan het overzichtsartikel Electronic training devices: discussion on the pros and cons of their use in dogs as a basis for the position statement of the European Society of Veterinary Clinical Ethology (ESVCE) van 24 februari 2018″ het voornaamste is Shock-Collar-Research – ESVCE.
Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D36822 waar alles te downloaden is.

Veel van die wetenschappelijke onderzoeken zijn echter zo uitgevoerd dat men de e-collar enkel puur aversief gebruikt! Men zal de e-collar dus verkeerd of enkel op HOGE STIMULATIE introduceren & gebruiken! Blijkbaar heeft men weinig tot geen kennis van hondentraining of een louter academische kennis waar moderne trainingstechnieken niet worden toegepast.

Wetenschappelijke organisaties en "de industrie"!

Het overzichtsartikel is gemaakt door het ESCVE. Wie zeg je? Het ESCVE is een organisatie die zich bezig houdt met gedragstherapie volgens een wetenschappelijke en geneeskundige aanpak. Opvoeding en gehoorzaamheidstraining van de hond hoort daar niet bij of dat kunnen we toch nergens terugvinden op hun site, wat betekent dat hun manier van aanpak dus voornaamlijk wetenschappelijk is. Het overzichtsartikel dat door minister Schouten is gebruikt als onderbouwde wetenschappelijke basis komt dus van een Belgische organisatie die wel waarschijnlijk wel een serieuze rugzak heeft met academische kennis maar echter weinig praktische deskundigheid betreffende opvoeding, training en rehabilitatie. We vermoeden dat minister Schouten bij het nemen van haar beslissing dan ook geen enkele organisatie of trainer heeft geraadpleegd die de e-collar op een moderne en goede manier gebruikt!

De wetenschap zal dus met oplossingen moeten komen! Onze ervaringen met de combinatie “hondentraining en gedragswetenschappers” is meestal niet zo positief. Er zijn er velen die enkel werken volgens een academische kennis en veelal word je geholpen met een voorschrift! Men tracht te zorgen dat je hond kalmer is, niet meer wegloopt, niet opspringt, geen zin heeft om los te lopen, altijd onder controle is maar hoe zullen ze dit doen? Wel…naar onze ervaring vormt medicatie daar een zeer belangrijk onderdeel in! Dit is verkeerd! Indien een hond al medicatie nodig zou hebben, dan moet het samen gaan met een bepaalde vorm van training en dat zien we erg weinig.

Doosjes medicatie die voorgeschreven waren aan een hond. In een beperkt aantal gevallen kan dit verantwoord zijn maar nogal dikwijls is het een gemakkelijkheidsoplossing!
Nog medicatie voor een andere hond...Wees zéér kritisch wanneer men met medicatie komt aanlopen!

Hondentrainers worden geviseerd & gestigmatiseerd betreffende het gebruik van ondersteunende trainingshalsbanden (e-collar) waarmee we onze hond een gecontroleerde vrijheid kunnen aanbieden. Dit doen we zodat ze hun energie kunnen ventileren maar we willen dit doen op een veilige manier voor de omgeving! Men noemt de ondersteunende trainingshalsband een marteltuig. In naam van de wetenschap zouden er ondertussen al betere methodes zijn! In naam van de wetenschap…. Bekijk het volgende filmpje eens, het is gefilmd in een labo in Duitsland. In naam van de wetenschap worden daar testen gedaan op dieren. Ziet het er diervriendelijk uit? Dus opgelet wanneer men zegt: In naam van de wetenschap….


https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/vreselijke-beelden-opgedoken-uit-duits-labo-honden-aan-vleeshaak-aapjes-samengebonden~a13113e7/
De honden in hun kooi (00:20stralen een volkomen aangeleerde hulpeloosheid uit. Hier worden de pillen & andere medicatie getest die mensen en ook andere dieren krijgen. Maar waarom hoor ik die wetenschappelijke organisaties nu niet hoog van de toren blazen?

Het verzachten van die dieren hun leed (wat toch het minste is dat men zou kunnen doen) is ondergeschikt en na alle testen worden ze dikwijls geëuthanaseerd… Tot zover hun ellendige leven ZONDER E-COLLAR! Waarschijnlijk zouden deze honden dolgraag willen wisselen voor een leven MET E-COLLAR waar ze de mogelijkheid zouden hebben om te kunnen rennen! Wat denk je zelf??

Praktische voorbeelden:

• De hond in dit artikel (https://gobobby.be/geen-pillen-maar-maslow/) moest ook pillen nemen en er was ook euthanasie geadviseerd echter zorgde wat structuur en basistraining voor de oplossing.
• Dikwijls krijgen we (ikzelf en collega’s) mensen met honden van enkele gedragsdierenartsen die er nu al zeer goed om gekend zijn om meteen pillen voor te schrijven, en denk je dat de honden er uiteindelijk beter van worden? Wij vinden alvast van niet want anders zou men niet verder zoeken achter een oplossing. 
• Een gedragstherapeut uit regio Brugge gaf CBD-olie aan tal van honden die hij behandelde, ze hadden chronische stress volgens hem (info van de klanten die achteraf bij ons kwamen)! Meestal hadden ze nood aan wat structuur en training maar een flesje CBD olie met enkele druppels daags is gemakkelijker (https://gobobby.be/de-aanval-op-de-e-collar/)! Het probleem was natuurlijk niet verholpen, anders ging men ons nooit gecontacteerd hebben.

De waarheid!

Honden hebben nood aan energy burn-off, structuur, training, affectie en aandacht!
Voor het meest van die zaken heb je geen e-collar nodig maar veel mensen houden ervan om hun hond ook wat vrijheid te geven, eens de benen strekken en dan is de e-collar een ideaal trainingsinstrument om dit op een veilige manier te doen! Voor bepaalde specifieke trainingen en rehabilitatiemethodes kan het ook perfect dienen.

Dikwijls wordt de e-collar afgeschilderd als een toestel waarmee je je hond mishandelt, een toestel dat angst veroorzaakt, een marteltuig! Dat is niet correct! Wat toont onderstaande video? Een ongelukkige hond? En alle honden op de volgende link: https://ecollar.be/happy-dogs/? Ongelukkig?

E-collars hebben in het geval van recall training (oproepen van de hond wanneer hij losloopt) een zeer interessant nut, eens het goed is aangeleerd kan je je hond ten alle tijde oproepen! Je kan dus vrijheid geven aan je hond op een manier dat het veilig is voor hem en zijn omgeving en het zijn helemaal geen marteltuigen! Bekijk de volgende foto’s eens met bijbehorende tekst (bron = facebook):

Conclusie!

E-collars worden door lobbygroepen, sommige politieke partijen en wetenschappelijke organisaties ten onrechte afgeschilderd als barbaarse trainingsinstrumenten maar de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet! Voedsel, snuitband, gewone halsband, trektuigjes, medicatie, aandacht,… Elk trainingsinstrument of hulpinstrument kan goed of slecht gebruikt worden!
Moet er in het trainingsmilieu iets veranderen? Ja! Maar daarom moet niet alles verboden worden! De politiek moet ervoor zorgen dat er een bepaalde regelgeving komt omtrent het goede gebruik van e-collars. Een algemeen verbod zal het algemeen belang van de hond en andere dieren zeker niet verbeteren en men zal de e-collar toch blijven gebruiken net zoals men de hond ook zal blijven laten loslopen met mogelijks bovenstaande gevolgen van dien! In 2010 zijn er in België aanbevelingen gedaan waar de politiek nog verder moest gaan met het toepassen van die aanbevelingen maar dat heeft men niet gedaan! Nochtans lag alles op tafel om te doen wat nodig was (https://ecollar.be/ – https://ecollar.be/wetgeving/ – https://ecollar.be/veelgestelde-vragen/)
De Nederlandse minister heeft spijtig genoeg de verkeerde beslissing genomen, laat ons dus hopen dat men in België hier beter mee omgaat! 

Https://GoBobby.be – Https://ecollar.be

Scroll to Top