E-collar verbod in Nederland

Medicatie en euthanasie als alternatief!

Ik citeer Dogzine… Minister Carola Schouten van dierenwelzijn is geschokt over de praktijken bij politiehondenscholen, zoals deze te zien waren in de TV-uitzending van “Rambam”
De reportage werd gemaakt door 4 jonge reporters op undercover in de wereld van hondentraining. 
Dit is de video waarover het gaat (https://www..npostart.nl/rambam/30-01-2018/BV_101387260):


Spijtig genoeg was het bij het maken van deze reportage vanaf het begin al te doen om controverse te veroorzaken, met een zeer éénzijdige weergave. De bedoeling was voornamelijk om bepaalde trainingsinstrumenten in een slecht daglicht te plaatsen en de manier waarop alles is gemonteerd, helpt daar ook mooi bij. Het is goed gemonteerd, wat emotie erbij van mensen in het park die zeggen hoe je een hond moet trainen en de toon is gezet! Natuurlijk kunnen tegenstanders argumenteren dat de beelden weergeven hoe het echt is en daar hebben ze gelijk in wanneer je deze beelden ziet, maar dat wil niet zeggen dat het slechte trainingsinstrumenten zijn en dat het overal op die manier wordt gebruikt. Dat de trainingsinstrumenten beter gebruikt moeten worden en de methodes aangepast, dat is zeker!

Ter vergelijking: een vork of keukenmes dient om je te helpen je maaltijd te nuttigen maar je kan er ook iemand serieus pijn mee doen, of zelfs doden, maar dat is niet de oorspronkelijke bedoeling van hoe je een vork of keukenmes gebruikt, hetzelfde geldt voor een touw, plank, hamer etc…! Mensen worden van kleins af aan opgevoed om deze zaken goed te gebruiken. Dit moet ook hetzelfde zijn met hulpinstrumenten bij de hondentraining! Opvoeding, informatie, sensibilisatie en kwalitatieve opleiding!

Hebben de tegenstanders dus gelijk en de voorstanders ongelijk of ligt de waarheid misschien ergens in het midden? Wat het ook is, de journalisten hebben er alles aan gedaan om de gebruikte trainingsinstrumenten in een slecht daglicht te plaatsen door enkel maar het negatieve te tonen. Er is zeker geen moeite gedaan om te tonen hoe deze trainingsinstrumenten wel gebruikt moeten worden. In Nederland zijn er echt wel mensen die deze apparatuur zeer goed gebruiken (in training en/of rehabilitatie) maar die kwamen helemaal niet aan het woord omdat kijkcijfers, blinde ambitie en de wil om opschudding te veroorzaken belangrijker zijn. Bravo aan de reporters! Missie geslaagd!

Deze video met zeer éénzijdige informatie heeft er dus voor gezorgd dat er een algemene mening gevormd werd t.o.v. bepaalde trainingsinstrumenten zoals de elektronische trainingshalsbanden maar dat was misschien nog niet genoeg voor minister Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om een volledig verbod op de het gebruik van de e-collar uit te vaardigen. Neen, zo’n verbod moet liefst ook “wetenschappelijk” onderbouwd zijn en daar heeft een andere organisatie voor gezorgd met een artikel van samengeraapte “wetenschappelijke” onderzoeken. Vooral dat, en niet de riooljournalistiek van RamBam heeft daar dan voor gezorgd! Waarom riooljournalistiek? Er is niets van moeite gedaan om objectieve journalistiek te maken m.a.w. er is geen opzoekingswerk gedaan over hoe de elektronische trainingshalsbanden wel gebruikt moeten worden en dit heeft er dan mede voor gezorgd dat vanaf 1 juli 2020 in Nederland de elektronische trainingshalsband (e-collar in de volksmond) verboden zal zijn om te gebruiken voor particulier gebruik! Dit verbod vanwege het barbaarse & eigenlijk middeleeuwse karakter dat deze trainingshalsbanden wel zijn! Dit zijn MARTELTUIGEN… euh! enkel 1 uitzondering nl. (en ik citeer de Nederlandse wet): 

In zeer uitzonderlijke situaties kan het noodzakelijk zijn een stroomband in te zetten. Zo’n uitzonderlijke situatie is bijvoorbeeld het trainen en inzetten van individuele honden voor geheime operaties door bepaalde overheids-diensten waarbij de honden op grote afstand bevelen moeten kunnen opvolgen. Voor deze situatie zal een uitzondering worden geformuleerd in het verbodsvoorschrift.

Dus… elektronische trainingshalsbanden zijn barbaars maar de toptraining bij politie en leger mag wel elektronische trainingshalsbanden gebruiken om de honden zéér gericht te trainen? En dit zijn honden met een prijskaartje van enkele duizenden euro’s! Is het logisch dat men marteltuigen zal gebruiken op zo’n investeringen? Klinkt dit niet een beetje tegenstrijdig? Aan de ene kant een barbaars middel en aan de andere kant een precisie-instrument om honden van topniveau te trainen die levensreddende opdrachten zullen moeten uitvoeren? Dit wil enkel zeggen dat mevrouw Schouten wel weet dat deze trainingsinstrumenten wel degelijk zeer goed gebruikt kunnen worden maar dat ze de gemanipuleerde RamBam-visie volgt om de publieke opinie te sussen en om de grote lobbygroepen -bewust of onbewust- naar de pijpen te dansen!

Wetenschappelijke inzichten!

Zoals hierboven aangegeven heeft de minister zich laten inspireren door meerdere wetenschappelijke inzichten waarvan het overzichtsartikel Electronic training devices: discussion on the pros and cons of their use in dogs as a basis for the position statement of the European Society of Veterinary Clinical Ethology (ESVCE) van 24 februari 2018″ het voornaamste is Shock-Collar-Research – ESVCE.
Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019D36822 waar alles te downloaden is.

Veel van die zogezegd wetenschappelijke onderzoeken zijn echter schots en scheef uitgevoerd waar men de e-collar enkel puur aversief gebruikt! Men zal de e-collar dus verkeerd of enkel op HOGE STIMULATIE introduceren & gebruiken! Blijkbaar hebben veel wetenschappers weinig tot geen kennis van hondentraining of een louter academische kennis en veel onderzoeken zijn ook subjectief uitgevoerd met de verkeerde manier van werken, de verkeerde onderzoeksobjecten en het is algemeen geweten dat er ook tussen zitten die op voorhand al een bepaalde conclusie hadden waar naartoe gewerkt moest worden.

Wetenschappelijke organisaties en "de industrie"!

Het overzichtsartikel is gemaakt door het ESCVE. Wie zeg je? Het ESCVE is een organisatie die zich bezig houdt met gedragstherapie volgens een wetenschappelijke en geneeskundige aanpak. Opvoeding en gehoorzaamheidstraining van de hond hoort daar niet bij volgens onze praktische ervaring met hen. Het overzichtsartikel dat door minister Schouten is gebruikt als onderbouwde wetenschappelijke basis komt dus van een Belgische organisatie die wel wat weet van geneeskunde en pillen maar weinig over opvoeding, training en rehabilitatie. Waarschijnlijk zal minister Schouten bij het nemen van haar beslissing ook geen enkele organisatie of trainer hebben geraadpleegd die de e-collar op een moderne en goede manier gebruikt!

Maar geen nood, de wetenschap zal met hun gedragsdierenartsen wel voor een oplossing zorgen en ze zullen dit doen met de nodige steun uit de industrie! Onze ervaringen met de meeste gedragsdierenartsen is trouwens niet zo positief. Er zijn er velen die enkel werken volgens een academische kennis en ze zullen enkel van achter hun bureau je hond “helpen” met een voorschrift! Ze zullen trachten ervoor te zorgen dat je hond kalmer is, niet meer wegloopt, niet opspringt, geen zin heeft om los te lopen, altijd onder controle is en ze zullen dat doen ZONDER E-COLLAR want dat is volgens hen helemaal niet nodig! En hoe zullen ze dat doen? Wel…naar onze ervaring vormen pillen daar een zeer belangrijk onderdeel in…en euthanasie

Doosjes medicatie die voorgeschreven waren aan een hond. In een beperkt aantal gevallen kan dit verantwoord zijn maar meestal is het een gemakkelijkheidsoplossing!
Nog medicatie voor een andere hond...

En denkt u trouwens dat de pharma industrie het zo goed meent met dieren? Bekijk volgend filmpje maar eens… Gefilmd in een labo in Duitsland en als het daar zo gebeurd dan zal in andere laboratoria waarschijnlijk ook wel zo gaan want denkt u nu echt dat die dieren zich met plezier laten testen? Denkt u echt dat ze zullen stilzitten wanneer ze zwaar onder druk worden gezet voor “wetenschappelijk onderzoek”? …Welja, op een bepaald moment waarschijnlijk wel wanneer ze doorhebben dat de situatie uitzichtloos is en dan zullen ze enkel nog maar kermen omwille van de pijn!

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/vreselijke-beelden-opgedoken-uit-duits-labo-honden-aan-vleeshaak-aapjes-samengebonden~a13113e7/
Zijn ze in dit labo beter dan de “hondentrainers” in het filmpje van RamBam? Neen, eerder veel erger! Bekijk de honden eens goed die in hun kooi zitten (00:20), ze stralen een volkomen aangeleerde hulpeloosheid uit. Hier worden de pillen & andere medicatie getest die mensen en ook andere dieren krijgen. Maar waar zijn de “Wetenschappelijk organisaties” nu met hun commentaar en wetenschappelijke studies?

Laat je niets wijsmaken, het draait maar om 1 iets en dat is $$$! Het verzachten van die dieren hun leed (wat toch het minste is dat men zou kunnen doen) is ondergeschikt en na alle testen worden ze meestal afgemaakt… tot zover hun ellendige leven ZONDER E-COLLAR! Waarschijnlijk zouden deze honden dolgraag willen wisselen voor een leven MET E-COLLAR waar ze de mogelijkheid zouden hebben om te kunnen rennen! Wat denk je zelf??

Geen e-collars betekent dus meer mensen naar gedragsdierenartsen en meer mensen bij gedragsdierenartsen betekent meer honden aan de zware medicatie en dus opnieuw meer dierenleed maar ook meer $$$ in de kassa van de gedragsdierenartsen en de industrie! Verschillende medicatie voor mensen wordt trouwens ook gebruikt voor honden of andere dieren, dubbel gebruik en meer $$$.

Andere voorbeelden: 
• De hond in dit artikel (https://gobobby.be/geen-pillen-maar-maslow/) moest ook pillen nemen en er was ook euthanasie geadviseerd (via een gedragsdierenarts die is aangesloten bij ESCVE).
• Dikwijls krijgen we (ikzelf en collega’s) mensen met honden van enkele gedragsdierenartsen die er nu al zeer goed om gekend zijn om meteen pillen voor te schrijven, en denk je dat de honden er uiteindelijk beter van worden? Wij vinden alvast van niet.
• Een asiel aan de kust heeft een medewerker die cannabisolie gaf aan tal van honden die hij behandelde, allemaal hadden ze chronische stress volgens hem (info van de klanten die achteraf bij ons kwamen)! Meestal hadden ze nood aan wat structuur en training maar een flesje cannabisolie met enkele druppels daags is makkelijker en brengt waarschijnlijk meer op ook (https://gobobby.be/de-aanval-op-de-e-collar/)!

De waarheid!

Honden hebben nood aan energy burn-off, structuur, training, affectie en aandacht!
Voor het meest van die zaken heb je geen e-collar nodig maar veel mensen houden ervan om hun hond ook wat vrijheid te geven, eens de benen strekken en dan is de e-collar een ideaal trainingsinstrument om dit op een veilige manier te doen! Voor bepaalde specifieke trainingen en rehabilitatiemethodes kan het ook perfect dienen.

Dikwijls wordt de e-collar dus afgeschilderd als een toestel waarmee je je hond mishandelt, een toestel dat angst veroorzaakt!
Echt?
Wat toont onderstaande video? Een ongelukkige hond? En alle honden op de volgende link: https://ecollar.be/happy-dogs/? Ongelukkig? Ik dacht het niet!

E-collars hebben in het geval van recall training (oproepen van de hond wanneer hij losloopt) een zeer interessant nut, eens het goed is aangeleerd kan je je hond ten alle tijde oproepen! Je kan dus vrijheid geven aan je hond op een manier dat het veilig is voor hem en zijn omgeving en het zijn helemaal geen marteltuigen! Bekijk de volgende foto’s eens met bijbehorende tekst (bron = facebook):

Conclusie!

E-collars worden door lobbygroepen, sommige politieke partijen en wetenschappelijke organisaties ten onrechte afgeschilderd als barbaarse trainingsinstrumenten maar de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet! Voedsel, snuitband, gewone halsband, trektuigjes, medicatie, aandacht,… Elk trainingsinstrument of hulpinstrument kan goed of slecht gebruikt worden!
Moet er in het trainingsmilieu iets veranderen? Ja! Maar daarom moet niet alles verboden worden! De politiek moet ervoor zorgen dat er een bepaalde regelgeving komt omtrent het goede gebruik van e-collars. Een algemeen verbod zal het algemeen belang van de hond en andere dieren zeker niet verbeteren en men zal de e-collar toch blijven gebruiken net zoals men de hond ook zal blijven laten loslopen met mogelijks bovenstaande gevolgen van dien! In 2010 zijn er in België aanbevelingen gedaan waar de politiek nog verder moest gaan met het toepassen van die aanbevelingen maar daar zijn ze niet in geslaagd! Nochtans lag alles op tafel om te doen wat gedaan moest worden (https://ecollar.be/ – https://ecollar.be/wetgeving/ – https://ecollar.be/veelgestelde-vragen/)
De Nederlandse minister heeft spijtig genoeg de verkeerde beslissing genomen, laat ons dus hopen dat men in België hier beter mee omgaat! 

Https://GoBobby.be – Https://ecollar.be

share on social media
Scroll to Top