De aanval op de e-collar

ALs de vos de passie preekt…

Vorig jaar (2018) was er in Nederland sprake dat er een regelgeving zou komen met betrekking tot het gebruik van elektronische trainingshalsbanden voor honden (e-collars). Dit zou welkom zijn omdat er met de opkomst van goedkope internet rotzooi en het haatgespui van de tegenstanders van e-collars het wel goed zou zijn dat er een duidelijk kader komt waarin de elektronische trainingshalsband gebruikt kan worden door professionals en door particulieren. Echter heeft minister Carola Schouten nu laten weten dat er toch een totaalverbod zal komen in 2020 voor Nederland. Minister Carola Schouten heeft deze beslissing genomen omdat de band volgens haar leidt tot minder dierenwelzijn en ik citeer volgens een artikel uit de krant:

ecollar Bob en Bicky online

‘De band leidt, linksom of rechtsom, tot minder dierenwelzijn. Het dier heeft er last van, het doet pijn en als dat niet nodig is, moeten we dat niet doen.’

Nu, in Nederland hebben ze op vlak van dierenwelzijn nog wel beslissingen genomen die te betwijfelen vallen -zoals RAD (Regeling Agressieve Dieren). Door die wet zouden (volgens wat ik ervan vind van cijfers) meer dan 1.500 honden afgemaakt zijn. En nu heeft de minister in NL het zo hoog op met dierenwelzijn en dat het dier geen pijn moet hebben wanneer dat niet nodig is maar meer dan 1.500 honden afmaken was helemaal geen probleem!

Het dier heeft er last van, het doet pijn en als dat niet nodig is, moeten we dat niet doen.’

En denkt u dat het geen pijn doet voor de hond wanneer MeN Hem laat “inslapen”? Een spuit in het hart onder verdoving? Met een bolt gun? Of vergassen?

In onderstaand filmpje zie je 1 van mijn honden. Bixy is een hond die ik heb overgenomen omdat er anders een zeer reële kans was dat ze geëuthanaseerd ging worden omwille van o.a. hyper-activiteit en een incident met een andere hond. Het is geen gemakkelijke hond, het is een hond die haar energie moet kunnen ventileren en als ze kan loslopen om haar energie te verbranden scheelt dat al heel wat! Maar als ik haar wil laten loslopen, dan wil ik er toch wel controle over hebben om haar eigen veiligheid te garanderen alsook die van de omgeving!

In het filmpje spreek ik NIET wanneer ik haar oproep, de elektronische trainingshalsband staat ingesteld op TOON + VIBRATIE + STIMULATIE op LEVEL 1 (de laagste stand) en de hond reageert hier in deze context op de toon en de vibratie die een instructie geworden zijn om naar mij te komen! Nergens kan je enig ongemak zien, integendeel de hond komt met “volle goesting” af!

Maar moet ze nu echt die vrijheid hebben? Wel ja, deze hond echt wel! Als ze haar energie niet kan ventileren dan begint ze thuis over de afsluitingsdraad te springen (en ze springt over een afsluitingsdraad van 2 meter!), rond te rennen als een ongeleid projectiel, putten te graven en ander ongewenst gedrag te vertonen. En als ze dagelijks haar vrije wandeling heeft, dan is ze véél rustiger thuis! Of sommigen zeggen dat ze maar wat meer “hersenwerk” moet doen… Ik kan je verzekeren, Bixy is een redelijke kanjer in “Free Shaping“, ze doet dus genoeg hersenwerk! In onze Belgische wetgeving kan je bijgevolg ook het volgende vinden:

§ 2. “Niemand mag de bewegingsvrijheid van het dier dat hij houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, zodanig beperken dat het aan vermijdbare pijnen, lijden of letsels is blootgesteld. Wanneer een dier gewoonlijk of voortdurend wordt vastgemaakt of opgesloten, moet het voldoende ruimte en bewegingsvrijheid krijgen, in overeenstemming met zijn fysiologische en ethologische behoeften.

In het geval van Bixy zou ik dit zo kunnen interpreteren dat ze volgens haar “fysiologische en ethologische behoeften” genoeg bewegingsvrijheid zou moeten kunnen krijgen maar dat kan ze thuis en op een aangelijnde wandeling niet krijgen!
Bij Bixy kan je die bewegingsvrijheid ENKEL geven wanneer ze vrij kan rennen, anders is het onmogelijk!
Maar als ik dat dus wil doen, dan heb ik ook een verplichting naar mijn omgeving om dit op een veilige manier te kunnen doen en dan komen we uit bij de elektronische trainingshalsband om te kunnen communiceren op afstand! Inderdaad… communiceren! De combinatie van toon, vibratie en stimulatie zorgen ervoor dat ik kan communiceren en dat het signaal niet aversief is! Denk je dat de hond anders naar mij zou komen indien het signaal aversief zou zijn?
Wilt dit zeggen dat het signaal altijd zeer laag is of dat ik het altijd nodig heb? Neen, ik kan ook fluiten of roepen en dan komt ze ook maar als ze in een zeer hoge drift is en achter een konijn, vogel of hert rent, dan is de elektronische trainingshalsband op dat moment een zeer handig hulpmiddel! En kan het zijn dat op zo’n moment van hoge drift de stimulatie iets hoger is? Ja dat kan want het stimulatieniveau kan wijzigen wanneer de context wijzigt doordat de hond bijvoorbeeld in een zeer hoge drift gaat maar de uitvoering gebeurt altijd op een verantwoorde manier!

De hond kan genieten van een gecontroleerde vrijheid, wat op zich een zeer grote beloning is!

Maar spijtig genoeg zorgen elektronische trainingshalsbanden ook bij ons voor controverse want voor sommigen is dit “dierenmishandeling”! Inderdaad, het gebruik van de elektronische trainingshalsband zoals in bovenstaande filmpje is volgens sommigen “dierenmishandeling met foltertuigen“! Zo “informeert” een asiel in West-Vlaanderen via de media al jaren over het zogezegde “misbruik” van deze -volgens hen- marteltuigen!
Op https://ecollar.be kan je er meer over vinden waaronder ook het volgende filmpje:

…En op 7 april 2019 terug een artikel over de “stroomhalsband” dat volgens hen een puur marteltuig is… Zelf spreek ik liever over “elektronische trainingshalsbanden” want dat is wat ze zijn!

Ziehier de link naar het artikel:
https://www.hln.be/regio/oostende/blauwe-kruis-dient-jagers-van-antwoord-stroomhalsbanden-voor-honden-zijn-pure-marteltuigen-punt~ae400ff9/
Niettemin spreekt men in het artikel over een bevraging met een enquête aan 2.600 dierenartsen. Één van de vragen in de enquête (toen in 2016) was de volgende:

Dit is op zijn minst een zeer suggestieve vraag die een deur open laat om de “marteltuigen” (zoals ze deze zelf noemen) toch zelf te kunnen gebruiken indien ze lid zijn van één van die organisaties. Dus aan de ene kant zijn het marteltuigen maar als ze ze zelf toch nog zouden kunnen gebruiken dan is het eigenlijk wel ok?!

Wie gelooft deze mensen nog!

Maar wat is het alternatief dan volgens hen? Wel, diezelfde voorzitter uit dat artikel van HLN zei op Radio 1 in 2016 dat je je hond beter kan trainen met een koekje! Maar denk je dat een hond die in volle drift achter een konijn rent naar je zal terugkomen voor dat koekje in je hand?
Maar ja, als zij dat geloven is dat hun goed recht en als de voorzitter dat zegt, dan denk ik toch dat zijn werknemers dezelfde visie zullen overnemen betreffende het trainen van dieren! …Of niet? Maar blijkbaar wordt diezelfde visie er niet door iedereen overgenomen! Zo hebben we er weet van een medewerker die bijkomend ook nog advies geeft betreffende hondengedrag (en thevens ook zeer anti e-collar is) en die je dan mogelijks tijdens een consultatie een flesje zal aanbieden dat zou kunnen helpen om het gedrag van je hond te verbeteren! In dat flesje zit een bepaalde substantie waarvan je niet duidelijk weet wat het is en 1 flesje kost 70€! Er staat niets op, er is helemaal geen bijsluiter, je krijgt een vage uitleg en men moet dagelijks enkele druppels geven aan de hond (…en het ruikt sterk naar cannabisolie)! Hoe positief is dat!? Is dit waar we naartoe willen? Onze honden platspuiten?! Met de hond waren er trouwens geen grote problemen, er moest enkel wat bijgestuurd worden en neen, er is ook geen elektronische trainingshalsband gebruikt en dat flesje is al helemaal niet gebruikt! Wel spijtig van die 70€… Maar wel “easy money” lijkt me zo!
Hoe ik dit weet? Ik werd gecontacteerd door diezelfde klant die me uit de eerste hand alle uitleg heeft gegeven.

Een andere medewerker die met paarden rijdt in de vrije tijd gebruikt sporen! Je weet wel van die metalen dingen aan je hielen om in het paard zijn ribben te trappen als het niet snel genoeg loopt. Dit is misschien een zeer sterke verwoording maar die verwoording weerspiegelt wel de manier hoe volgens hen elektronische trainingshalsbanden worden gebruikt door ons!
Om dergelijke sporen te gebruiken moet je wel weten wat je doet of je kan je paard lichamelijk letsel toebrengen maar in principe is er geen haan die ernaar kraait want een paard slaapt niet in je bed, bijgevolg is de emotionele band lager en er zijn er minder dan honden! Je moet er echter wel goed mee kunnen omgaan want anders kan je het paard dus wel verwonden maar is er 1 land waar het gebruik van sporen verboden is? Is er 1 land waar het gebruik van een hoofdstel voor een paard verboden is? Neen (of ik heb er alvast nog nooit van gehoord)! Nochtans kan je puur op vlak van dierenwelzijn niet zeggen dat het gebruik van metalen punten aan je hielen en een ijzer in de mond van het paard echt diervriendelijk is! Niettemin zal er nooit iemand hier een wetswijziging voor indienen want de paardensport is een sport waar meer geld zit en minder emotie!

Maar laat het zijn nu net ook deze mensen zijn die ons de les willen spellen betreffende dierenwelzijn en het gebruik van de elektronische trainingshalsband! Hoe hypocriet is dat?! Er wordt op emotie gespeeld, feiten worden verdraaid en allerhande twijfelachtige studies en enquêtes worden uit de hoed getoverd! Spijtig genoeg worden zij WEL door de minister ontvangen om te praten over een mogelijks verbod op het gebruik van de elektronische trainingshalsband? Dit is de wereld op zijn kop maar men toont je natuurlijk enkel wat men je WILT tonen!

vandaar….ALs de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen!

In 2010 is deze materie al uitgebreid besproken door de overheid (zie website https://ecollar.be) en heeft men al een advies uitgesproken die echter niet bindend is. Als men het advies van 2010 bindend maakt zijn we al een hele stap verder! Wat we nodig hebben is een wet/decreet die ervoor zorgt dat het gebruik van de elektronische trainingshalsband altijd in goede banen wordt geleid en laat ons ook meteen de verkoop door gewone winkels verbieden, een “e-collar wijs bewijs” opstellen voor wie een deftige opleiding heeft gevolgd en laat ons alstublieft ook de fanatiekelingen links liggen want die zijn helemaal niet zo puur als ze ons willen doen geloven!

Https://GoBobby.be
Https://ecollar.be

Scroll to Top