Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en misvattingen over het trainen van honden met e-collars (teletac).

Wat is een kwalitatieve e-collar (ook teletac genoemd)?

Een E-collar (Electronic collar of Elektronische halsband) is een halsband dat een vibratie,  elektrische stimulatie of geluid stuurt naar de hond met behulp van een afstandsbediening, door een gebruiker/trainer bedient. Het heeft 2 of meerdere contactpunten en stimuleert enkel de plaats waar de E-collar contact heeft.
Bij goed gebruik is het een communicatiemiddel dat zeer efficient is en vrijheid kan geven aan de hond of gebruikt kan worden voor andere trainingsdoeleinden.

Wanneer ecollar training op een goede manier wordt aangeleerd en de hond het signaal begrijpt, zal de hond erop reageren. Afhankelijk van de gevoeligheid van de hond wordt een correcte en verantwoorde level gekozen die -afhankelijk van de situatie en locatie-bijgeregeld kan worden.

De eerste E-collars hadden maar enkele standen met té grote verschillen in intensiteit tussen die standen (nog steeds vergelijkbaar met sommige goedkope “internet” modellen) maar de kwalitatieve E-collar is in de loop der jaren enorm geëvolueerd.

De manier van trainen is ook veranderd, de eerste E-collars werden  gebruikt om krachig te corrigeren. Nu kunnen  e-collars ook gebruikt worden als communicatiemiddel om bepaalde instructies te bekrachtigen, daarom niet specifiek op een hoge intensiteit.

Een E-collar van minder goede kwaliteit heeft niet de mogelijkheid om als communicatiemiddel gebruikt te worden en  is -technisch gezien- meestal van slechtere en goedkopere makelij. De ideale trainingsstand is voor elke hond en voor elke situatie anders, er kan ook aangeleerd worden om te reageren op enkel vibratie, geluidssignaal of een combinatie van de verschillende mogelijkheden.

Waarom heb ik een e-collar (teletac) nodig?

Soms vraagt men zich af waarom men een e-collar nodig heeft, kan het niet zonder? En ja, het kan wel zonder maar dan zijn er bepaalde zaken die het je zeer moeilijk maken zoniet onmogelijk. Hier geef ik je de belangrijkste voordelen op een rij:

 • Vrijheid: Laat je hond genieten van het “hond zijn”! Met een kwalitatieve e-collar kan je je instructies op afstand bekrachtigen waardoor je hem meer kan laten loslopen.
 • Timing: Vanuit een technisch standpunt is het zeer gemakkelijk om de juiste timing te gebruiken met als voordeel minder stress en een snellere leercurve!
 • Afstand: Er is geen enkel ander instrument waarmee je op afstand zo effectief kan werken.
 • Minder confronterend (onpersoonlijk):  De hond leert wat de lage stimulatie betekent en leert hoe hij het kan uitzetten (communicatie), gekoppeld met beloning. Dit kan een gewenste onpersoonlijke benadering zijn voor honden met minder zelfvertrouwen met als gevolg een beter resultaat dan wanner je met een leiband en bijhorende training zou werken. In zo’n geval zal het moeilijker zijn om dezelfde resultaten te behalen in een zelfde tijdspanne.
 • Consequentheid: Het is gemakkelijker om consequent te zijn, wat op zijn beurt minder stress creëert tijdens de trainingen (voor hond en baasje).
 • Precisie in de intensiteit: Je hebt de mogelijkheid om de stimulatie aan te passen aan wat de juiste is voor je hond (de laagst mogelijke level).
 • Sneller resultaat: De combinatie van alle opgenoemde zaken resulteren erin dat je veel sneller het gewenste resultaat kan krijgen. Sneller het gewenste resultaat bereiken betekent dat je hond ook sneller geconditioneerd zal geraken in het goede gedrag!

Tegenstanders testen nooit op lage stimulatie/lage level en beweren dat lage stimulans meestal niet gebruikt wordt.

MISVATTING > “Het moet pijn doen zodat het werkt”.

 • Er wordt aangeleerd om op lage stimulatie/lage level de instructies te bekrachtigen zodat de hond het signaal kent en associeert met wat de trainer van de hond verwacht. Dit doet geen pijn en er wordt ook een beloning aan gekoppeld.
 • Dit is een hulpmiddel dat gebruikt kan worden in een trainingsplan om een band van respect en vertrouwen te creëren, het is geen toverstaf maar het heeft zijn plaats in het trainingsprogramma.
 • Er zijn hogere levels mogelijk omdat –afhankelijk van de situatie- er meer prikkels in de omgeving zijn maar de initiële aanleerfase gebeurt in een prikkelarme omgeving op lage stimulans. Afhankelijk van het trainingsplan en de lokatie kan het nodig zijn om de werkingslevel aan te passen maar altijd op een verantwoorde manier. In bepaalde situaties is het ook niet wenselijk om de e-collar te gebruiken, het is een trainingsinstrument en geen wonderpil. Een goede hondentrainer weet in welke situatie hij de e-collar kan gebruiken en kan die kennis gemakkelijk overdragen naar de gebruiker.

MISVATTING > “E-collars zijn wreed”..

 • De goede training aanleren met de juiste trainingsinstrumenten verruimt de wereld van je hond, dit is hond-vriendelijk en creëert mogelijkheden voor de hond zoals bijvoorbeeld gecontroleerd loslopen.

MISVATTING > “E-collars veroorzaken agressie”.

 • Elk trainingsinstrument dat verkeerd gebruikt wordt (gewone halsband, voedsel etc…) kan negatieve effecten veroorzaken, maar een goede trainer weet welk instrument hij in welke situatie en bij welke hond kan gebruiken.
 • Een e-collar veroorzaakt geen agressie. Het doel van eender welk trainingsinstrument is dat het op een goede manier gebruikt wordt. Net daarom is opleiding een belangrijk gegeven.
 • Tekort aan training, habituatie en socialisatie kan negatieve effecten veroorzaken. E-collars zullen dat niet vervangen!

MISVATTING > “E-collars zijn te moeilijk in gebruik voor de meeste mensen”.

 • Iemand zonder ervaring moet bij gebruik van de e-collar training volgen bij een ervaren trainer.
 • Indien op de juiste manier aangeleerd is het gemakkelijk om de hond te trainen door het bekrachtigen van de instructies of om bij te sturen.

MISVATTING > “Ze maken (brand)wonden in de nek”.

 • Honden hun vacht en huid zouden verbranden indien dit zo was en je zou het verbrande haar ook ruiken op het moment zelf. Geen enkele verantwoorde hondeneigenaar zou een trainingsinstrument zoals de e-collar gebruiken die de vacht beschadigt en de huid van de hond verwond.
 • Indien de e-collar niet correct vastgemaakt wordt kunnen de contactpunten bewegen en wrijving veroorzaken en eventueel irritatie. De e-collar moet correct aangebracht worden, dit wordt ook aangeleerd. Voor extra comfort kan een bungee halsband gebruikt worden of een halsband met betere contactpennen.
 • Bij honden die allergisch zijn aan metaal zou wel kunnen een allergische reactie optreden, dit is zeldzaam maar het zou kunnen. Bij deze honden kunnen contactpunten van titanium gebruikt worden en er zijn al leveranciers die materiaal hebben dat niet van metaal is maar toch geleidt.

MISVATTING > “E-collars worden enkel gebruikt om te corrigeren of te straffen op een aversieve manier”.

 • E-collars kunnen onder meer gebruikt worden om de hond te laten genieten om veilig en vrij te kunnen loslopen, dit is een zeer grote beloning voor de hond.
 • E-collars worden gebruikt om een bepaalde manier van communicatie aan te leren tussen de hond en de eigenaar.
 • Bij een correcte opvoeding en trainingsprogramma is bijsturen maar een zeer klein percentage van het geheel, dit heeft niet specifiek met e-collars te maken.
 • E-collars kunnen perfect worden gebruikt om te communiceren. Dit is bijvoorbeeld de instructie bekrachtigen, aandacht vragen, bijsturen of een simpel verzoek (bijvoorbeeld met vibratie of toon, ziehier recall met toon en vibratie en laagste stimulatie).

MISVATTING > “Je kan je hond niet belonen met de e-collar (teletac)”.

 • Vrijheid is een grote beloning, de mogelijkheid dat de hond kan loslopen en je er toch nog controle over kan hebben is ook belangrijk voor de eigenaar alsook voor het welzijn van de hond.

MISVATTING > “De wetenschap is tegen het gebruik van de e-collar (teletac)”.

 • De wetenschap gebaseerd op bedenkelijke studies met honden die op zeer hoge level gecorrigeerd worden in plaats van een duidelijke aangeleerde communicatie zou een hond in bepaalde situaties onstabiel kunnen maken maken maar dit is niet de manier waarop honden de correcte communicatie met de e-collar aangeleerd moet worden. Wanneer E-collars op een goede manier worden gebruikt is het een beloning voor de hond (loslopen).
 • Er zijn geen ontegensprekelijke studies die het correct gebruik van de e-collar op lange termijn veroordelen.
  Het beste bewijs is de vrolijke hond die kan loslopen en van zijn vrijheid genieten!

MISVATTING > “E-collars zijn enkel ontworpen om te werken door het toevoegen van pijn”.

 • E-collars zijn ontworpen als communicatieapparaat om met verschillende levels van stimulatie te werken, alsook met vibratie of toon. In de meeste gevallen kan vibratie en lage stimulatie voldoende zijn & uitzonderlijk kan het nodig zijn om eens hoger te gaan wanneer de hond bijvoorbeeld achter een konijn rent en de situatie dreigt gevaarlijk te worden (baan, weglopen etc…). In zo’n geval is het verantwoord om iets hoger te gaan (show stopper). Dit betekent niet dat e-collars ontworpen zijn om pijn toe te voegen, dit betekent enkel dat we in de communicatie kunnen schakelen en dat we zo laag mogelijk werken. We bekrachtigen als het ware de instructies.

MISVATTING > “Er bestaan effectievere en vriendelijkere trainingsinstrumenten dan de e-collar (teletac)”.

 • Het hangt ervan af wat je verstaat onder “vriendelijker” en hoe deze trainingsinstrumenten dan ook gebruikt worden. Andere trainingsinstrumenten hebben hun plaats in een trainingsplan maar zijn geen vervanging voor de e-collar en omgekeerd ook niet.
  • Head collar: Dit trainingsinstrument is in sommige gevallen interessant omdat je het hoofd van de hond controleert maar het kan ook verkeerd gebruikt worden bij te bruuske bewegingen.
  • Voedsel: Voedsel wordt veel gebruikt als beloning en motivator. Sommige honden zijn echter niet geïnteresseerd in voedsel of bij andere honden is de motivatie van iets anders groter. Bijvoorbeeld wanneer een konijn in het vizier komt van een normaal getrainde loslopende hond zal een koekje niet werken.
  • Clicker: Dit trainingsinstrument is zeer effectief bij het aanleren van nieuwe zaken, algemene training, zelfvertrouwen opbouwen d.m.v. shaping of free shaping maar daarom niet succesvol bij afleidingen. De clicker past zeker in een modern trainingsplan maar je kan er geen instructies mee bekrachtigen.
  • Speeltje: Een speeltje kan -afhankelijk van de drift van de hond- zeer interessant zijn, net zoals voedsel en heeft zijn plaats in het trainingsplan maar je bekrachtigt er niets mee.
  • Medicatie: Sommigen gebruiken liever medicatie om de hond onder controle te kunnen houden. In uitzonderlijke gevallen is dit een verantwoordde keuze maar veelal is het ook een gemakkelijkheidsoplossing of een commercieel interessante keuze voor de verkoper! Het is gemakkelijk en je zal er zeker resultaat mee hebben… tot de medicatie is uitgewerkt.
  • De stimulatie van de e-collar valt onder controle van de gebruiker, na het volgen van een opleiding kan het effectieve gebruik ervan aangepast worden, afhankelijk van de gehoorzaamheid van de hond.

Elk trainingsinstrument heeft zijn speciefieke doel, een e-collar is een trainingsinstrument dat zijn plaats verdient in een modern trainingsplan!

MISVATTING > “De hond moet ALTIJD de e-collar/teletac dragen om zich correct te gedragen”.

 • Correct gedrag heeft niet alleen met de e-collar te maken maar met tal van zaken en zoals eerder aangehaald dient de e-collar niet specifiek om te corrigeren.
  Het is niet zo dat de hond altijd de e-collar moet dragen, positieve e-collar training conditioneert de hond op vlak van gehoorzaamheid.

MISVATTING > “De meeste mensen weten niet op welk specifiek moment ze de e-collar moeten gebruiken”.

 • Dit valt onder e-collar training en wordt aangeleerd op welk moment specifiek de stimulatie gebruikt moet worden.

MISVATTING > “E-collar training voor je hond werkt wel, maar toch…”.

 • Het gebruik van de e-collar moet aangeleerd worden in een stressvrije omgeving door een goede e-collar trainer.

MISVATTING > “Ze werken niet, we gebruiken ze niet”.

 • Ze werken wel, juist zoals alle andere trainingsinstrumenten hun specifieke nut hebben.

MISVATTING > “Clicker training is beter en is wetenschappelijk onderbouwd”.

 • Clickers kunnen zeer efficiënt zijn bij het trainen van dieren, je kan er echter niet mee bekrachtigen wat al is aangeleerd.

MISVATTING > “De e-collar/teletac werkt alleen volgens de “dominantietheorie”, door onderdrukking”.

 • De e-collar is een trainingsinstrument dat als communicatiemiddel gebruikt kan worden tussen hond en gebruiker en dit op een verantwoordde manier, niet als onderdrukkingsmiddel.
 • Onder “dominantietheorie” begrijpen wij niet dat onderdrukking gebruikt moet worden om de hond te doen gehoorzamen, wel begrijpen we onder dominantietheorie dat er een verchil is in sociale status, dit heeft niet zozeer met training te maken. In een goed team moet je goede teamspelers hebben, maar ook een goede coach! Zie de volgende link voor meer info over dominantie https://gobobby.be/dominantie-bij-honden

MISVATTING > “Niemand weet precies hoe de e-collar/teletac te gebruiken”.

 • Veel goede trainers kunnen perfect aanleren hoe dit trainingsinstrument gebruikt moet worden.
 • De e-collar wordt eerst gebruikt in een stressvrije omgeving met een aanleringsfase (dojo training), vervolgens kan de e-collar gebruikt worden in “real life”.

MISVATTING > “E-collar getrainde honden kalm omdat ze bang zijn om iets fout te doen”.

 • Ze kunnen kalm zijn omdat ze algemeen goed getraind zijn op gehoorzaamheid en gedrag, daarom niet specifiek met gebruik van een e-collar maar hoofdzakelijk zijn ze kalmer omdat ze hun energie kunnen ventileren door los te lopen! Honden moeten kunnen lopen, ons slakkengangetje zal er niet voor zorgen dat je hond zijn energie kwijt kan maar als hij losloopt, dan wil je er ook controle over hebben!

MISVATTING > “De e-collar/teletac wordt gebruikt door eigenaars die geen geduld hebben om hun hond op een andere manier te trainen”.

 • De e-collar zal niet het gewenste resultaat geven voor iemand die geen geduld heeft of geen opleiding heeft gevolgd. Correcte training met een e-collar heeft zijn tijd nodig net zoals andere trainingsmethodes hun tijd nodig hebben. De e-collar op zichzelf traint je hond niet, jij traint je hond en met de e-collar kan je bekrachtigen.

MISVATTING > “De e-collar/teletac aan doen  bij de hond is een heel gedoe”.

 • De e-collar aan doen bij de hond is niet moeilijk, wel is het zo dat goed contact met de huid zeer belangrijk is. Een bungee halsband kan bijkomend ook helpen voor een groter gebruiksgemak.
 • De halsband die normaal bij de e-collar is bijgeleverd is bij langharige honden iets moeilijker maar een bungee collar lost dit probleem op (zie praktische aanbevelingen).
 • Je hond regelmatig kammen is noodzakelijk.
 • Er zijn e-collars waar je kan zien als je contact het met de huid, dit garandeert dat je dan lage stimulatie kan gebruiken.
share on social media
Scroll to Top