Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en misvattingen over het trainen van honden met e-collars.

Wat is een kwalitatieve e-collar?
Een E-collar (Electronic collar of ondersteunende trainingshalsband) is een halsband die een vibratie,  elektrische stimulatie of geluid stuurt naar de hond met behulp van een afstandsbediening, door een gebruiker/trainer bediend. Het heeft 2 of meerdere contactpunten en stimuleert enkel de plaats waar de E-collar contact heeft.
Bij goed gebruik is het een communicatiemiddel dat zeer efficient is en vrijheid kan geven aan de hond of gebruikt kan worden voor andere trainingsdoeleinden.
Wanneer ecollar training op een goede manier wordt aangeleerd en de hond het signaal begrijpt, zal de hond erop reageren. Afhankelijk van de gevoeligheid van de hond wordt een correcte en verantwoorde level gekozen die -afhankelijk van de situatie en locatie-bijgeregeld kan worden.
De eerste E-collars hadden maar enkele standen met té grote verschillen in intensiteit tussen die standen (nog steeds vergelijkbaar met sommige goedkope “internet” modellen) maar de kwalitatieve E-collar is in de loop der jaren enorm geëvolueerd.
De manier van trainen is ook veranderd, de eerste E-collars werden  gebruikt om krachtig te corrigeren. Nu kunnen  e-collars ook gebruikt worden als communicatiemiddel om bepaalde instructies te versterken.
Het spreekt voor zich dat een e-collar van minder goede kwaliteit niet dezelfde mogelijkheden heeft om als communicatiemiddel gebruikt te worden en -technisch gezien- meestal van slechtere en goedkopere makelij is. In functie van de context kan er ook gewerkt worden met andere signalen zoals toon of vibratie. 
Waarom heb ik een e-collar nodig?

Heeft men wel altijd een e-collar nodig? Kan het niet zonder? Bij veel honden is een e-collar geen absolute noodzaak maar voor die honden met dat tikkeltje meer kan het wel een grote meerwaarde betekenen. De belangrijkste voordelen geven we je hier even op een rij:

 • Vrijheid: Laat je hond genieten van het “hond zijn door hem een gecontroleerde vrijheid te bieden”! Met een kwalitatieve e-collar kan je je instructies op afstand bekrachtigen waardoor je meer controle hebt tijdens het loslopen.
 • Timing: Communicatief gezien is het zeer belangrijk om de bekrachtiging van je instructie op het juiste moment te geven.
 • Afstand: De e-collar kan beschouwd worden als een onzichtbare leiband waarmee we ook op grotere afstand ongehinderd de controle kunnen behouden.
 • Consequentheid: Door consequent te handelen verbeter je de communicatie met je hond dewelke resulteert in minder stress en een betere relatie.
 • Beter resultaat: Het correct werken met de e-collar zorgt ervoor dat je sneller een standvastiger resultaat bekomt.

 

Er bestaan nogal wat misvattingen over de e-collar…

MISVATTING > “Het moet pijn doen zodat het werkt”.
 • Er wordt aangeleerd om op lage stimulatie/lage level de instructies te bekrachtigen zodat de hond het signaal kent en associeert met wat de trainer van de hond verwacht, dit doet geen pijn.
 • Het is een hulpmiddel dat gebruikt moet worden in een trainingsplan, gebaseerd op respect en vertrouwen. Het is geen toverstaf!
 • In geval van nood bestaat de mogelijkheid om een hogere stimulatie/hogere level te gebruiken zodoende de situatie terug onder controle te krijgen. Denk maar aan een situatie waar een hond plots in de verleiding komt om aan zijn jachtdriften toe te geven.
MISVATTING > “E-collars veroorzaken agressie”.
 • Een e-collar op zich veroorzaakt geen agressie maar elk trainingsinstrument dat verkeerd gebruikt wordt kan negatieve gevolgen met zich meebrengen. Het doel van eender welk trainingsinstrument is dat het op een goede manier gebruikt wordt. Een gecertificeerde trainer weet welk instrument hij in welke situatie en bij welke hond kan gebruiken. Net daarom is opleiding zo belangrijk.
MISVATTING > “E-collars zijn moeilijk in gebruik”.
 • Een goede opleiding zorgt ervoor dat je de e-collar correct leert gebruiken.
MISVATTING > “Ze maken (brand)wonden in de nek”.
 • Honden hun vacht en huid zouden verbranden indien dit zo was en je zou het verbrande haar ook ruiken op het moment zelf. Geen enkele verantwoorde hondeneigenaar zou een e-collar gebruiken die de vacht beschadigt en de huid van de hond verwondt.
 • Bij honden die allergisch zijn aan metaal zou een allergische reactie kunnen optreden dewelke een irritatie kan veroorzaken maar dit is zeer zeldzaam en dit zijn geen wonden die veroorzaakt worden door de stimulatie. In het geval allergische reacties ontstaan kunnen er hypoallergene contactpunten worden gebruikt.
MISVATTING > “E-collars kunnen enkel worden gebruikt om te corrigeren of te straffen".
 • Bij het correcte gebruik van een e-collar is het begrenzen en bijsturen van gedrag één van de mogelijkheden maar zeker niet beperkt tot enkel dat alleen. Bij correct gebruikt en goed contact met de huid kan men op een zeer subtiele manier communiceren met toon, vibratie en lage stimulatie.
MISVATTING > “Je kan je hond niet belonen met de e-collar”.
 • Door het gebruik van de e-collar kan een gecontroleerde vrijheid worden aangeboden aan de hond en dat is een grote beloning. De mogelijkheid dat de hond kan loslopen en je toch nog een goede controle kan hebben over zijn driften is een belangrijk gegeven dat de veiligheid garandeert voor je hond en de omgeving.
MISVATTING > “De wetenschap is tegen het gebruik van de e-collar”.
 • Over de jaren heen zijn er wetenschappelijke studies uitgevoerd waarvan men bewust of onbewust het resultaat heeft gemanipuleerd. Dikwijls werd de manipulatie financieel ondersteunt door bepaalde lobbygroepen maar sommige wetenschappelijke experimenten waren dikwijls ook van louter academisch niveau zonder enige voeling met de echte wereld en zonder ervaren trainers. Een voorbeeld van hoe bewuste of onbewuste manipulatie ontstond kan je in het volgende document lezen: Lincoln ResearchEen ander document dat verschillende studies pro e-collar aanhaalt en contra e-collar onderuit haalt is dit: See no evil. Read no evil. Cite no evil. | Smartdogs’ Weblog (wordpress.com). Voorts weet men bij dierenwelzijn ook dat de e-collar een meerwaarde kan betekenen want in het advies van 2010 van de Raad Voor Dierenwelzijn staat dit:

  De Raad voor Dierenwelzijn erkent dat het probleem niet de elektrische halsband zelf is, maar wel het
  verkeerde gebruik ervan: bij het aanwenden van deze halsbanden en in het bijzonder bij traininghalsbanden is
  inzicht in de trainingsprincipes noodzakelijk. Vermits in dit laatste geval het een persoon is die de hond
  stimuleert (via een afstandsbediening), is het belangrijk voor het welzijn van de hond dat dit op controleerbare
  en voorspelbare wijze gebeurt. De twee belangrijkste elementen hierbij zijn een juiste timing (voor het
  toedienen van de elektrische schok ten aanzien van het af of aan te leren gedrag) en het consistent toedienen
  van elektrische schokken (steeds dezelfde schok onafhankelijk van de gemoedstoestand van diegene die
  afstandsbediening hanteert).

  Men is dus op de hoogte van het correcte gebruik van de ondersteunende trainingshalsband, laat ons het correcte gebruik nu ook valideren via certificatie!

MISVATTING > “E-collars zijn enkel ontworpen om te werken door het toevoegen van pijn”.
 • E-collars zijn ontworpen als communicatieapparaat waarin toon, vibratie en verschillende levels van stimulatie gebruikt kunnen worden. Het correcte gebruik betekent dat een hogere stimulatie enkel kortstondig gebruikt wordt op een moment dat dit vereist zou zijn om de hond uit een sterke drift te halen. Dit betekent niet dat e-collars ontworpen zijn om pijn toe te voegen, dit betekent enkel dat we in de communicatie kunnen schakelen en dat we zo laag mogelijk werken.

Tegenstanders testen nooit op lage stimulatie/lage level en beweren dat lage stimulans meestal niet gebruikt wordt.

MISVATTING > “Er bestaan effectievere trainingsinstrumenten dan de e-collar”.
 • Elk trainingsinstrument heeft zijn plaats in een trainingsplan. Bij sommige honden heeft men geen ondersteunende trainingshalsband nodig en bij andere honden kan het een zéér effectief onderdeel zijn in het trainingsplan. De reden waarom een e-collar nuttig kan zijn is eerder al aangehaald en dit staat los van het nut van andere trainingsinstrumenten die thevens hun plaats hebben in een trainingsplan.

 

Elk trainingsinstrument heeft zijn specifieke doel, een e-collar is een trainingsinstrument dat zijn plaats verdient in een modern trainingsplan!

MISVATTING > “De hond moet ALTIJD de e-collar dragen om zich correct te gedragen”.
 • Correct gedrag vertonen is géén e-collar aangelegenheid, wel kan het zijn dat een e-collar kan helpen om sterk ongewenst gedrag bij te sturen maar eens de hond geconditioneerd is in het nieuwe gewenste gedrag en daar sterk is op beloond kan het e-collar gebruikt aangepast worden.
MISVATTING > “De meeste mensen weten niet op welk specifiek moment ze de e-collar moeten gebruiken”.
 • Dit valt onder de opleiding over het gebruik van de e-collar waarin wordt aangeleerd hoe je de e-collar gebruikt. 
MISVATTING > “E-collar training voor je hond werkt wel, maar toch…”.
 • De e-collar is enkel een trainingsinstrument en moet als dusdanig worden ingezet. Bij het gebruik van een e-collar gelden nog steeds alle andere zaken uit een modern trainingsplan zoals energy burn-off, gewone training, socialisatie, habituatie etc…
MISVATTING > “De e-collar werkt alleen door onderdrukking”.
 • De e-collar is een trainingsinstrument dat als communicatiemiddel gebruikt moet worden tussen hond en gebruiker en dit op een verantwoordde manier, dit werkt niet als onderdrukkingsmiddel.
MISVATTING > “De e-collar wordt gebruikt door eigenaars die geen geduld hebben om hun hond op een andere manier te trainen”.
 • De e-collar zal niet het gewenste resultaat geven voor iemand die geen geduld heeft of geen opleiding heeft gevolgd. Correcte training met een e-collar heeft zijn tijd nodig net zoals andere trainingsmethodes hun tijd nodig hebben. De e-collar op zichzelf traint je hond niet, jij traint je hond!
MISVATTING > “De e-collar aan doen bij de hond is een heel gedoe”.
 • De e-collar aan doen bij de hond is niet moeilijk, wel is het zo dat goed contact met de huid zeer belangrijk is dus je moet ervoor zorgen dat je de juiste e-collar hebt voor je hond en je hond regelmatig borstelen kan hierbij helpen. Ook bestaan er e-collars die je aantonen als je goed contact met de huid hebt. 
Scroll naar boven