Welke "CAT" is jouw hond?

wat is de beste trainingsmethode voor je hond? Gesteund op wetenschappelijke testen probeert men om de beste methode te ontrafelen en je vervolgens te informeren over hoe je het nu beste aanpakt zodoende je hond een goede en betrouwbare opvoeding en training te geven. Maar is het wel zo gemakkelijk om dat vanuit wetenschappelijk en academisch standpunt te bepalen? Wordt er genoeg rekening gehouden met de verschillende karaktereigenschappen, bloedlijnen, opvoeding en omgeving om zomaar een ideale opvoedings-en trainingsmethode te bepalen?   

In een ideale wereld...

In een ideale academische wereld zou het inderdaad zo gemakkelijk zijn. Een wereld waar maar één enkel ras bestaat of misschien maar enkele rassen, waar die rassen perfect gebalanceerde genetische karaktereigenschappen bezitten, perfect opgevoed worden, perfecte habituatie en perfecte socialisatie ondergaan en ga zo maar verder…

We leven echter niet in een ideale wereld…
De wetenschappelijke omgeving waarin men gedrag probeert te doorgronden en te sturen is dikwijls sterk tegenstrijdig met de real life omgeving waarin onze honden zich bevinden. Nogal dikwijls worden ze verkeerd begrepen, verkeerd getraind en/of opgevoed en omwille van zeer u
iteenlopende redenen zitten er dus veel honden in ongelukkige situaties.

1 van die redenen is omdat sommige honden misbegrepen worden en de verkeerde opvoeding en de verkeerde training krijgen. Een opvoeding die niet bij hun karakter past!

De verschillende categorieën...

Op vlak van trainingsmethodes heb ik geleerd dat er verschillende technieken zijn die in een trainingsplan hun plaats hebben of die specifiek voor een bepaalde hond van toepassing zijn.
Volgens de NePoPo
®️ visie, waar veel uit te leren valt, vallen de verschillende trainingstechnieken op te delen in PoPo, NePo en NePoPo®️.

Laat me voor de duidelijkheid even een overzicht schetsen over de verschillende categorieën honden (volgens mijn visie) en welke technieken overheersen bij welk type hond (opgelet, overheersen betekent NIET “alleen maar”).

NePoPo®️ is een trainingssysteem van Bart en Michael Bellon.

tot welke categorie behoort jouw hond?

Jouw hond hoort ongetwijfeld in 1 van deze 3 categorieën. Er is geen goed of fout maar wat wel fout is, is dat men tegenwoordig zeer veel honden uitsluitend volgens de eerste categorie wenst te behandelen en te trainen en wanneer men daar tegen de grenzen aanloopt, dan zijn uitsluiting, asiel, medicatie of zelfs euthanasie dikwijls de vervolgstappen van een beperkte, dikwijls puur academische visie over de hedendaagse aanpak van onze honden.

Het zou niet de eerste keer zijn dat ik verneem dat sommige therapeuten of trainers tegen mensen zeggen dat het altijd aanvaardbaar is dat je hond opspringt, dat het normaal is dat hij constant aandacht vraagt, dat het normaal is dat hij je een hernia trekt, dat het normaal is dat dit…en dat…enzoverder….

Neen, het is niet normaal… niet elke hond is een Categorie1hond! Er zijn ook categorie 2 en categorie 3 honden en die honden hebben wel een duidelijke opvoeding nodig met een consequente aanpak en een doorgedreven training.

Niet elke hond hoort in de zetel omwille van bijvoorbeeld resource guarding (GoBobby hondentraining – Resource guarding), niet elke hond kan overweg met het constant krijgen van aandacht en het is niet voor elke hond duidelijk dat je ongewenst gedrag gewoon “negeert”.

Het is dus belangrijk dat je begrijpt dat er verschillende categorieën zijn en dat je hond, afhankelijk van de categorie waartoe  hij behoort, ook een andere aanpak nodig heeft!

Zeg eens "Neen"!

Het kan perfect zijn dat je een cat. 1 hond hebt die zeer weinig opvoeding of training nodig heeft maar het kan ook zijn dat je géén cat 1 hond hebt. Ga er maar van uit bij een nieuwe hond dat het géén cat 1 is. Ga voor een consequente maar eerlijke opvoeding en zeg gerust eens duidelijk NEEN. De spreekwoordelijke teugels vieren, dat kan later nog! Leer je hond wat kan en niet kan en leer hem alternatief gedrag aan dat niet combineerbaar is met het ongewenste gedrag (tadaaa…. gehoorzaamheidstraining…)

Zeg eens NEEN!

A match made in hell!

Van tijd tot tijd kom ik honden tegen die een cat. 2 of een cat. 3 zijn en die behandelt en getraind (of helemaal niet getraind) worden als een cat. 1. Dit wil zeggen karaktervolle honden (groot en klein) die een uitgesproken karakter hebben. Hoe groter de hond, hoe moeilijker hanteerbaar en hoe gevaarlijker op volwassen leeftijd maar meestal gaat het over de middelmatig grote honden (maar zeker ook kleine). Deze honden mag je niet onderschatten! Door de verkeerde opvoeding en training kunnen ze zeer gevaarlijk zijn naar hun omgeving en wat denk je dat er uiteindelijk gebeurt met deze honden?

Respect genetics!

Conclusie

Respecteer je hond voor wat hij is, een hond!
Begin met een duidelijke & eerlijke categorie 2 opvoeding waar je niet constant aandacht geeft aan je hond, waar je je hond niet in de zetel of in bed laat, waar je hem laat werken voor zijn eten, waar je hem leert om respect te hebben voor jou en dan kan je later met een gerust hart de spreekwoordelijke teugels vieren.

Onderliggend is het ook duidelijk dat je je hond een goede training moet geven, energy burn-off, mentale stimulatie enzovoort maar ga er in de eerste plaats van uit dat je een hond hebt die behoort tot categorie 2!

Scroll naar boven