Stroomhalsbanden vanaf 2027 verboden in Vlaanderen!

Minister Ben Weyts voert een uitdoofbeleid in voor antiblafbanden en elektronische trainingshalsbanden en hij wenst een algemeen verbod vanaf 2027! Beseft minister Ben Weyts wel de impact van deze kortzichtige populistische beslissing? Waarom geen uitzonderingen? Waarom geen certificatiesysteem om gebruik in goede banen te leiden? Deze beslissing zal hondenlevens kosten!

Uitdoofbeleid?

In 2016 heeft minister Weyts een anti-ecollar lobbygroep ontvangen en een zeer slechte demo ondergaan op zichzelf waarin hij op een aversieve manier werd gecorrigeerd en dat was het, was de beslissing toen al genomen?

Sindsdien…

  • hebben tal van professionals op verschillende niveau’s geprobeerd om minister Weyts in een persoonlijk gesprek toe te lichten dat die demo helemaal niet ok was en een verdraaiing van de werkelijkheid is. Echter minister Weyts is sinds 2016 op geen enkel gesprek ingegaan en heeft naar geen enkele externe partij geluisterd.
  • heeft men de minister en het kabinet uitgenodigd om een demo bij te wonen maar daar is nooit op ingegaan.
  • heeft men van binnen de N-VA minister Weyts ook willen informeren over het positieve gebruik van de elektronische trainingshalsband maar ook daar werd niet naartoe geluisterd.
  • is er op specifieke vraag een vakvereniging opgericht (ecollar trainers association) die opleidingen kan organiseren met certificatie zodat e-collar gebruik op een perfect goede manier gestuurd kan worden maar ook zij werden genegeerd.
  • is er een bevraging geweest door dierenwelzijn met gemanipuleerde informatie want die bevraging werd gretig gedeeld en ingevuld door anti e-collar lobbygroepen en hun aanhangers. Het lijkt erop dat die gemanipuleerde resultaten dan ook werden gebruikt als basis om verder te werken?
  • is er een actiegroep geweest binnen dierenwelzijn die dit onderwerp van dichterbij moest bekijken maar dat proces is alles behalve democratisch verlopen want ook daar is géén enkele externe partij uitgenodigd en is géén enkele demo bijgewoond om te zien hoe een elektronische trainingshalsband wel goed gebruikt kan worden. GoBobby hondentraining – Advies van Vlaamse raad voor dierenwelzijn over elektrische halsbanden (2021 04)

wie is er de dupe?

Deze beslissing van minister Weyts zal hondenlevens kosten!

  • Meer honden zullen in het asiel terecht komen, honden die loslopen zullen weglopen, zullen naar andere dieren lopen, zullen hun jachtinstinct volgen met alle gevolgen van dien etc…
  • Honden die overmatig blaffen zullen dit blijven doen tot er gerechtelijke stappen komen om de stembanden te knippen, om de hond binnen te houden of weg te doen (asiel of euthanasie), op medicatie te zetten etc…

Bravo meneer de minister!

Bravo meneer de minister! Gedurende jaren hebt u elke oproep en uitgestoken hand van professionals genegeerd! U negeert de mensen die in het veld staan en u hebt enkel 1 kant van het verhaal willen horen! Deze kortzichtige, populistische beslissing betekent voor veel honden een ellendige tijd! Bijkomend laat u wel toe dat onzichtbare omheiningen wel toegelaten blijven… zeer logisch is dat niet meneer de minister maar u lijkt het beter te weten.

Elektronische trainingshalsbanden kunnen een zéér goede ondersteunende rol spelen in een trainingsproces. Meer info op de site van E-collar Traininers Association

Oorspronkelijke link m.b.t. uitdoofbeleid: Uitdoofbeleid e-collars

Scroll naar boven