Elektrische halsbanden bij honden en katten!

Op 22/04/2021 heeft de raad voor dierenwelzijn een advies geformuleerd met betrekking tot elektrische halsbanden bij honden en katten. Het gegeven advies is negatief, het document staat naar mijn mening bol van de foute informatie en de manier hoe dat advies tot stand is gekomen is naar wat wij vernemen ook niet helemaal koosjer. Kortom, het verbod dat sommigen zo graag willen lijkt al maanden vast te staan en van een objectief onderzoek lijkt geen sprake.

Elektrische halsbanden?

De titel van het document spreekt over elektrische halsbanden. Deze negatieve connotatie creëert al een zeer negatief beeld. De titel is niet correct, het zijn géén elektrische halsbanden maar elektronische trainingshalsbanden! Er is wel degelijk een groot verschil tussen elektriciteit en elektronica maar door de titel zo te omschrijven creëert men een zeer negatieve connotatie nog alvorens de lezer weet waarover het gaat. Het woord “elektrisch” doet je denken aan pijn! De schrijver van het document heeft de titel dus al zo geformuleerd dat de lezer zich al meteen een zeer negatief beeld vormt over elektronische trainingshalsbanden!

Het advies zoals het publiekelijk is verspreid kan je hieronder lezen, mijn opmerkingen staan er tussen in het blauw.

 

Elektronische trainingshalsbanden zijn ontworpen als hulpmiddel bij het trainen door het toedienen van elektrische impulsen! De woordkeuze “toedienen van elektrische stroom op de huid” is opnieuw een zeer negatieve woordkeuze die impliceert dat er langdurig stroom wordt vrijgegeven, wat niet correct is! Moderne training met de e-collar houdt in dat er met kortstondige impulsen gewerkt wordt en die impulsen kunnen in moderne hondentraining toegepast worden als een bekrachtiging van de instructie, een correctie in de gehoorzaamheid of als aversief signaal. Deze impulsen kunnen ingesteld worden vanaf een nauwelijks voelbare impuls!

 

  • “Het trainingsapparaat met afstandsbediening (de e-collar dus) waar men met een afstandsbediening een elektrische schok zal toedienen om een specifiek gedrag te stoppen of aan te leren”.  Opnieuw een zeer negatieve woordkeuze alsook geeft de schrijver hiermee aan dat hij perfect weet hoe de e-collar werkt. Men spreekt over het stoppen van specifiek gedrag (via een aversieve manier), wat één van de mogelijkheden is hoe een e-collar gebruikt kan worden maar dan geeft men aan dat men ook gedrag kan aanleren met de e-collar?? Even een kleine opmerking, gedrag aanleren met de e-collar is wel degelijk mogelijk maar dat wordt gedaan via zeer lage stimulatie en niet in standaardsituaties door Jan met de pet maar door ervaren trainers. Gezien de schijnbaar zeer beperkte kennis van de schrijver over e-collars ben ik helemaal niet overtuigd dat deze zou weten hoe dit moet en welk materiaal daarvoor nodig is. Standaard wordt met een e-collar een bekrachtiging van een instructie gegeven NET ZOALS JE DAT MET DE BEGELEIDING VAN EEN LEIBAND DOET!

“Elektrische halsbanden worden gebruikt in aversietraining. Wereldwijd is er de laatste jaren een tendens om aversietraining te ontmoedigen en beloningsgerichte training te stimuleren De hond krijgt dan een beloning bij gewenst gedrag, dat daarna toeneemt”. Het gebruik van e-collars kan niet slechter omschreven worden, tenzij je dat specifiek wenst!

Elektronische trainingshalsbanden worden meestal gebruikt om instructies te versterken wanneer de hond bv. losloopt om een betrouwbare recall te verkrijgen, specifiek om de hond zo veilig mogelijk in zijn omgeving te laten loslopen. Specifieke aversietraining met e-collars is iets wat tot de mogelijkheden behoort maar is zeker geen standaard procedure. Mijn ervaring leert me dat trainers die e-collars gebruiken in hun training hier zeer voorzichtig mee omspringen.

Wat antiblafbanden en onzichtbare omheiningen betreft, de reden waarom men dit hier waarschijnlijk minder negatief omschrijft als in vergelijking met de e-collar is omdat er teveel honden die nu overmatig blaffen zonder antiblafband dan geen antiblafband meer mogen gebruiken. Het gevolg daarvan is dan waarschijnlijk tal van klachten bij politiediensten en honden die vervolgens gedumpt worden of een eenzaam leven in een bench wacht terwijl de baasjes uit werken zijn want de hond kan niet meer buiten daar die teveel blaft!

Het is helemaal niet moeilijk om in de praktijk de gevallen te omschrijven voor wanneer e-collar gebruik wenselijk is. In de eerste plaats wanneer honden loslopen om een betrouwbare recall aan te leren (in combinatie met toon/vibratie en lage stimulatie) OF als een versterking van je gewone instructies (lage stimulatie) OF als een correctie wanneer de hond niet luistert zonder e-collar bij bv. het loslopen (dit is als correctie van de gehoorzaamheid, opnieuw lage stimulatie) OF als aversief signaal voor het stoppen van bepaald gedrag dat niet te maken heeft met reactiviteit of ernstige agressie. In bepaalde gevallen kan het gedragsmatig wél goed gebruikt worden bij honden waar een bepaalde problematiek al zeer diep verankerd zit en waar beloningen nooit sterk genoeg kunnen zijn om de hond af te leiden, en waar een correctie met stem of leiband geen vat heeft maar dat is zeer individueel te behandelen.

De studies die men maakt in het buitenland zijn zeer dikwijls gemanipuleerd, bevooroordeeld en gesponsord door lobbygroepen, zie bijvoorbeeld http://joinardo.com/lincoln-research/. Men zou verwachten dat dierenwelzijn in Vlaanderen zelf ook wel de nodige research kan doen hieromtrent maar dat behoort blijkbaar niet tot de mogelijkheden?! Je zou verwachten dat dit een objectief onderzoek zou zijn dat leidt naar een goed omschreven en goed onderbouwd document maar dat blijkt helemaal niet zo want weet u hoeveel externen er zijn uitgenodigd om uitleg te geven over e-collars? NUL! Geen enkele externe partij of leverancier heeft uitleg mogen komen geven over moderne e-collartraining en voor zover we zelf geïnformeerd zijn heeft NIEMAND van dat adviesorgaan officieel zelf uitleg gaan vragen of een demo gaan bijwonen over het gebruik van de e-collar. Nochtans weet men zeer goed welke trainers hier goed mee kunnen omgaan. Er zijn zelfs kabinetmedewerkers uitgenodigd om sessies bij te wonen waar de e-collar gedemonstreerd zou worden maar weet u hoeveel er zijn opgedaagd? NUL!

Dit doet mij denken dat de conclusie van het advies al lang vast stond! Het lijkt erop dat men enkel maar de intentie heeft om de beleidsmakers te doen geloven dat er hard is gewerkt naar een eerlijk besluit… NOT!

De enquête die door dierenwelzijn werd verspreid naar professionals stond bij wijze van spreken al na 5 seconden al op social media en werd gretig verspreid door invloedrijke pure positieve lobbygroepen en hun aanhangers. De resultaten zijn dus waarschijnlijk helemaal niet representatief om te gebruiken in een objectief onderzoek. Onderstaand bericht stond vrij te verdelen en in te vullen op facebook bij vele anti e-collar lobbygroepen.

Jezelf spiegelen t.o.v. andere landen? Zullen we dat dan ook doen voor economie, integratie, belastingen, werk, aanpak van Covid-19 etc…? Beter van niet zeker?!

Wat e-collar gebruik betreft in andere landen wordt er overal nog getraind met de e-collar, hetzij illegaal omdat men in die hoek is geduwd! Deze tekst impliceert ook voornamelijk een algemeen verbod maar er zijn wel degelijk uitzonderingen. Zo heeft men in Noorwegen een uitzondering op het gebruik van de e-collar om wilde dieren of boerderijdieren te beschermen voor loslopende honden. Ook haalt men het algemeen verbod in Nederland aan maar dat klopt niet want dat is nog helemaal niet in voege (nu juli 2021). Bijkomend zullen in Nederland gespecialiseerde diensten wel nog de e-collar mogen gebruiken. De logica is ver te zoeken want aversietraining en gespecialiseerde diensten met investeringen in honden en hun training van duizenden euro’s lijken me nogal tegenstrijdig. De echte reden waarom deze diensten de honden wel nog mogen gebruiken is omdat men aan moderne e-collartraining doet en NIET enkel aversietraining zoals de schrijver voornamelijk aanhaalt als het gaat over het gebruik van de e-collar.

Vibratiebanden, geluidsbanden en spray collars zijn géén alternatief voor de e-collar. Hoewel ik persoonlijk ook al spray collars heb gebruikt zijn ze niet van toepassing op alle honden en de werking is volledig anders. Met een spray collar kan je enkel aan aversietraining doen want het gaat over een onaangename geur voor de hond waarin je weinig kan schakelen in intensiteit en dosering. Een onaangename geur is aversief, je kan een spray collar dus NIET gebruiken voor het bekrachtigen van je instructies. Spray collars kunnen voornamelijk ook enkel in een gesloten omgeving worden gebruikt en niet buiten. Een spray collar is thevens voor sommige honden op vlak van aversie ook erger dan een e-collar want honden hebben een supergevoelig reukorgaan. Zo’n scherpe geur kan erger overkomen dan een kortstondige elektronische impuls en die geur blijft ook veel langer hangen. Nogal vreemd dat de schrijver daar niet over valt!! Ik vermoed dat de schrijver zijn of haar kennis & ervaringen met spray collars ook van zeer twijfelachtig niveau is!

De hond kan de elektrische prikkel voorspellen en controleren omdat men vlaggen plaatst?? Denk je dat je even aan tafel moet zitten met een hond om uit te leggen hoe het werkt alvorens je een onzichtbare omheining in gebruikt neemt misschien? NEEN, een hond leert uit ervaring en simpele associaties! Dat wil zeggen dat de hond naar de omheining zal lopen, een signaal zal horen en vervolgens aversief bijgestuurd zal worden en dan hoop je dat de hond het linkt aan de vlaggetjes die dan uiteindelijk ook verwijderd zullen worden. De hond zal het misschien ook niet meteen begrijpen en zal mogelijks x-aantal keren aversief bijgestuurd worden alvorens hij precies weet hoe de vork in de steel zit. Als men e-collars verbied, dan moet men ook onzichtbare omheiningen verbieden. Het lijkt me dat de schrijver hier in de verste verte niet weet waarover hij spreekt!

Je kan de waarheid niet verder wegstoppen dan wat hier staat! Men raadt een positieve beloningstraining aan?! Natuurlijk, want wat is onze clickertraining ? Wat is onze loktraining met voedsel? Wat is onze detectietraining? Wat is onze free shaping? Dat is allemaal positieve beloningstraining maar voor bepaalde zaken die niet gelinkt zijn aan deze trainingen heb je een e-collar nodig! En natuurlijk willen we met moderne e-collartraining dit in goede banen leiden. Er is zelfs een vakvereniging opgestart om dit te doen nl. de “E-collar trainers association”  https://ecollartraininers.be. Via die vakvereniging is het de bedoeling om degelijke opleidingen aan te bieden aan gebruikers en trainers en men zou een certificaat moeten behalen om de e-collar te mogen gebruiken, DAT is goed beleid!

Maar wat er nu is gebeurd nl. een adviesgroep dat schijnbaar géén extern advies inwint van ervaren trainers en fabrikanten en dan een document naar voor schuift dat kant nog wal raakt?!  Je kan het toch niet geloven dat een adviesgroep helemaal geen extern advies inwint van trainers die weten hoe je op een moderne manier een e-collar gebruikt?

Hopelijk volgt de minister dit advies niet en geeft hij onze vakvereniging een kans om te helpen het beleid goed uit te stippelen naar een waardevol resultaat! Het gemakkelijkste resultaat is een algemeen verbod maar daar zijn de honden zeker niet mee geholpen!

Een voetnoot… dat is wat de mensen die ECHT met honden werken krijgen! Het lijkt me weinig respectvol dat je zo’n grote groep mensen enkel een voetnoot gunt! Het algemeen verbieden is inderdaad niet de juiste strategie en we hebben moderne trainingshalsbanden die kwalitatief zeer goed zijn die de nodige kwaliteit ondersteunen!

Het laatste zinnetje nl. “Wij zijn overtuigd dat een goed wettelijk kader voor een aangepast gebruik, met minimale competenties van de gebruikers en gehomologeerde apparaten, de beste garantie bieden om dierenleed te voorkomen.” is waar wij bij de E-collar trainers association ook naar streven en hopelijk onze beleidsmakers ook!

Scroll naar boven