GoBobby trainingsprogramma

Het GoBobby trainingsprogramma is een totaal concept waar we een oplossing zoeken voor de uitdagingen waar je voor staat. In dit programma leren we je je hond coachen, hoe je op een goede manier met je hond moet omgaan en hem opvoeden, wat de verwachtingen zijn van je hond, hoe je kan belonen en bijsturen, hoe honden met elkaar communiceren, wat het verschil is tussen gehoorzaamheidstraining en gedragswijziging, wat de onderlinge gedragsregels tussen honden en mensen zijn, hoe je probleemgedrag aanpakt, hoe je een sterke band opbouwt, hoe je je hond altijd laat gehoorzamen, hoe je hem mentaal stimuleert enz…

De basis (de fundering) wordt gegeven aan de hand van een presentatie met veel beeldmateriaal en een duidelijke uitleg. 
De specifieke problemen die je ondervindt worden besproken en je kan een stappenplan volgen om de problemen aan te pakken.  Alle volgende sessies zijn puur praktisch en rekening houdend met uw specifieke wensen, noden en de mogelijkheden van je hond.

GoBobby
Nepopo®

Wat omvat het GoBobby trainingsprogramma ?

Volgende is een voorbeeld van wat dit kan omvatten, maar wordt specifiek bijgesteld:

 • Tijdens een eerste sessie wordt de basis uitgelegd en de fundering gemaakt voor een goede relatie en een duidelijk begrip over je hond en zijn gedrag. Dit is aan de hand van een presentatie met veel beeldmateriaal en een duidelijke uitleg, gevolgd door een stukje praktijk. Ook krijg je toegang tot de online video’s die je bijstaan om succes te boeken en je hond actief te maken met het nodige zelfvertrouwen.
 • In een volgende sessie werken we verder op het wandelen aan de leiband zonder trekken.
 • Vervolgens werken we ook op het shapen van het gedrag, verschillende gedragingen kunnen worden aangeleerd (voet, zit, plaats enz…).
 • Dit breiden we dan ook uit naar een betrouwbare “recall” (oproepen van de hond).
 • We werken ook verder om de aangeleerde gedragingen zeer betrouwbaar te maken.
 • Je hebt toegang tot het online platform waar je video’s kan raadplegen die je bijstaan tijdens het trainen.
 • Specifiek probleemgedrag bijstellen.

DIT PROGRAMMA IS DE IDEALE KEUZE ALS JE GEDRAG WILT BIJSTUREN, ALS JE WILT DAT JE HOND NIET UITVALT NAAR ANDERE HONDEN, OVERAL PROBLEEMLOOS MEE KAN, NIET MEER TREKT AAN DE LEIBAND, OVERAL HANDELBAAR IS, ALS JE IETS NIEUWS WILT LEREN ETC…

Met de de aangeleerde methodes uit dit programma bied je je hond vrijheid aan, de mogelijkheid om vrij te kunnen rennen en toch gehoorzaam en controleerbaar te zijn zonder te moeten roepen of gefrustreerd te geraken door het gedrag van je (te) enthousiaste viervoeter.
We begeleiden je intensief, dit programma zal je leven van jou en je hond veranderen! 

Overzicht !

Het volgende overzicht is een voorbeeld van hoe de sessies zijn opgebouwd en geeft een duidelijke weergave over wat eerst komt tijdens de trainingen (het creëren van de gepaste relatie). Het is niet aan te raden om van je hond te verwachten dat hij perfect kan loslopen en altijd terugkomt als de basis niet aanwezig is. De basis is een gepaste relatie en wat kennis over hondengedrag.

De gepaste relatie

De gepaste relatie

Alles begint met de fundering! In deze eerste sessie leggen we aan de hand van een presentatie met veel beeldmateriaal uit hoe honden met elkaar omgaan, hoe jij met je hond moet omgaan, hoe je moet coachen, wat zijn verwachtingen zijn, hoe je kan belonen en bijsturen, hoe probleemgedrag aanpakken, hoe mentaal stimuleren etc…
Bij deze module krijg je ook een 10-stappenplan mee zodat je zeer duidelijke richtlijnen kan opvolgen.

Wandelen aan de leiband

Wandelen aan de leiband

We leren je de juiste technieken aan om te wandelen met een losse leiband. Je leert hoe je tijdens de wandeling je hond zijn aandacht krijgt en hoe je moet belonen zodat je terug kan genieten van de wandelingen. 

Wandelen zonder leiband

Wandelen zonder leiband

Gehoorzaamheid zonder leiband! Het oproepen is de belangrijkste instructie die je hond moet kennen en het geeft je hond de mogelijkheid om vrij te kunnen loslopen, wat een zeer mooie beloning is. Je leert de basis van e-collar training zodat je in verschillende situaties steeds controle hebt over je geliefde viervoeter.

Onderstaande filmpje is de recall (oproepen) met een e-collar (Martin System PT 3000) met toon en vibratie en de laagste stimulatielevel.  De toon en de vibratie zijn de instructie geworden om terug te komen. Voor de hond is het een plezier om vrij te kunnen loslopen maar we willen er wel nog controle over.

Instructies aanleren

Met voedsel

Shaping met clicker

clicker training

Je hond iets aanleren kan op verschillende manieren. De 2 meest gebruikte manieren zijn door te lokken met voedsel of door het gebruik van een clicker. Beide manieren kunnen we gebruiken, we moedigen zeer zeker het gebruik van de clicker met shaping aan. Om je hierbij te helpen krijg je toegang tot het online gedeelte waar filmpjes ondersteuning geven over hoe je dit moet doen. Enkele zaken die aangeleerd kunnen worden zijn zitten, liggen, voet, naar de plaats gaan etc…

Mentale stimulatie

Spel

Spel

Detectie

“Energy burn-off” is één van de belangrijkste zaken om je hond voldoening te geven. Dit kan op verschillende manieren zoals (vrij) wandelen, de “free shaping game” waar je hond zelf een oefening zoekt, spel (bal, touw,…) en detectie.
Deze mentale stimulatie kan gecombineerd worden met voorgaande zaken en je hebt toegang tot het online gedeelte ter ondersteuning, voor de detectie gebruiken we de clicker met shaping. 

Detecteren en aanwijzen

Kan het programma bijgesteld worden ?

Enkele voorbeelden hoe we het programma kunnen bijstellen in enkele consultaties:

 • Indien je verwachtingen géén volledig programma omvatten maar bijvoorbeeld enkel mooi wandelen aan de leiband zonder veel problemen, dan is dat perfect mogelijk en stellen we het programma bij.
 • Indien je hond angstig is van iets maar je voor de rest geen problemen hebt, dan stellen we het programma bij.
 • Wanneer je al training volgt en je enkel wilt werken aan 1 punt (bijvoorbeeld een goede recall voor honden uit de jachttraining), dan kunnen we enkel daarop werken.
 • Indien je een pup hebt en je enkel wilt weten hoe je hem moet opvoeden met een duidelijke structuur en goede coaching, dan kunnen we hierbij helpen.
 • Indien je enkel wilt weten hoe je het gedrag van je hond kan “shapen”, dan kan dat via de online training.
 • etc…

IS HET GOBOBBY trainingsPROGRAMMA iets VOOR JOU ?

Indien je een welopgevoede hond wenst die graag in jouw wereld leeft en waar je overal mee wilt kunnen komen, dan is dit zeker iets voor jou! Je leert zelf hoe je de coach van je hond wordt en hoe je je hond leert om “out of the box” te denken. Je leert hoe je een sterke relatie opbouwt, gebaseerd op respect en vertrouwen waar een sterke vriendschap uit volgt!
Het is een combinatie van gehoorzaamheidstraining, gedragstraining & fun!
Je zal bijgevolg ook nieuwe zaken kunnen aanleren aan je hond zonder enig probleem, je wordt als het ware de coach in je eigen trainingssysteem!

NePoPo Gold certificaat behaald

Wat is NePoPo ?

NePoPo® is een hondentrainingssysteem waar je het gevraagde gedrag -met hart en ziel uitgevoerd- altijd verkrijgt!

Het is een trainingssysteem waar we de hond actief maken en veel zelfvertrouwen aanleren. De bedoeling is om de hond veel hoop te geven en mentaal sterker te maken! De hond leert via shaping* ook om zelf zijn oefeningen uit te vinden, echter wordt door ons wel de omgevingsruimte gemanipuleerd & doordat de hond zelf zoekt, is het aangeleerde gedrag veel sterker aanwezig. 

Dit leerproces duurt in het begin iets langer dan wanneer we met voedsel een bepaald gedrag uitlokken, maar eens de hond dit begrijpt, is dit zoveel leuker om te doen.

In ons trainingssysteem nemen we enkele principes over van het NePoPo® trainingssysteem.

contacteer ons als je interesse hebt in dit programma.

Wat is shaping ?

De theoretische definitie:

 

Shaping is een wetenschappelijke benaming waar het de bedoeling is om een bepaald gedrag te verkrijgen, opgebouwd aan de hand van een reeks kleine stappen zonder enige tussenkomst van de begeleider.

 


In de praktijk zullen we echter -indien nodig- de omgeving gedeeltelijk manipuleren zodoende het -zeker in het begin- makkelijker te maken voor de hond en zo succes te verkrijgen.

 

Scroll to Top