Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden GoBobby hondentraining

Door uw reservatie verklaart u uitdrukkelijk dat u kennis hebt genomen van de volgende algemene voorwaarden en aanvaard u de inhoud integraal en zonder voorbehoud:

  • Alle afspraken gaan door op ons adres (Krekenstraat 24 – 8380 Dudzele), tenzij anders afgesproken.
  • Gelieve ervoor te zorgen dat de hond nog niet heeft gegeten en dat u voedsel/voedselbeloning mee hebt naar de trainingssessie.
  • We hebben geen bancontact systeem, betalingen kunnen contant of vooraf via overschrijving.
  • Producten worden enkel geleverd na betaling, uw factuur dient als garantiebewijs.
  • Gelieve op het afgesproken uur aanwezig te zijn zodat de sessie op tijd kan beginnen.
  • Een trainingspakket heeft een geldigheidsduur van 12 maanden maximum, daarna vervallen alle overige trainingssessies tenzij anders afgesproken.
  • Bedankt om ons minstens 72 uren (3 dagen) op voorhand te verwittigen indien een eerste sessie of opvolgsessie niet kan doorgaan, zoniet wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht aan een prijs van 60€ voor een eerste sessie of indien dit een opvolgsessie betreft zal deze meetellen op het totaal.
  • Gemiste of vergeten sessies uit een lopend/geldig trainingspakket worden in rekening gebracht en tellen mee op het totaal.
  • Omwille van het brede gamma aan type trainingen en type honden (met inbegrip van ernstige agressie, angst, recall trainingen etc…) kan GoBobby hondentraining niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, verlies of schade in welke hoedanigheid dan ook. In dat opzicht geven we geen enkele garantie – impliciet of expliciet ten aanzien van vooropgestelde resultaten en de trainingssessies worden “as-is” gegeven. GoBobby is niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende ongevallen of schade resulterend uit de gegeven trainingssessies of uit gegeven advies.
  • Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze algemene voorwaarden rijzen, kunnen enkel voor de rechtbank van Brugge gebracht worden.

Indien er bijkomende vragen zijn kan u ons steeds contacteren, we zijn steeds bereid om aanpassingen te bespreken.

GoBobby hondentraining
Krekenstraat 24
8380 Dudzele
+32 (0) 479 65 93 40
info@gobobby.be
https://GoBobby.be

Scroll naar boven