0%

Top Coach - Dag 1 - WOE

1 / 40

Operante conditionering is een manier om iets te leren waarbij gedrag wordt bijgestuurd door consequenties!

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

2 / 40

Wat kunnen we doen (volgens onze regels) om shaping voor de hond wat makkelijker maken om te begrijpen (in het algemeen om er nieuw mee te starten of bij een specifieke oefening)?

3 / 40

Een bestraffer is iets dat de kans vergroot dat een bepaald gedrag of reactie niet opnieuw zal plaatsvinden.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

4 / 40

Wat is best? Click-Release of Click and Continue?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

5 / 40

In het shaping zoals wij het gebruiken...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

6 / 40

Waarom gebruiken we ook operante conditionering tijdens onze trainingen?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

7 / 40

Operante conditionering is...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

8 / 40

Ideaal is het om de clicker op te laden met "high reward food"!

Schrijf in gewone tekst (géén hoofdletters), 3 afzonderlijke woorden telkens met 1 spatie tussen elk woord.

9 / 40

Gok-en loterijspelen zijn een perfect voorbeeld van een bekrachtigingsschema met ................. verhoudingen (vul in wat op de stippellijn moet komen).

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

10 / 40

Continue bekrachtiging...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

11 / 40

Is het een voordeel om een clicker te gebruiken om gedragingen aan te leren?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

12 / 40

Operant aanleren betekent...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

13 / 40

Foto 17 - Tot welke level van de Maslow driehoek behoort de foto?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

14 / 40

Welke voorwaarden moeten er zijn om de training aan te vatten met een hond die nieuw is in het systeem?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

15 / 40

Wanneer wordt een gekende instructie goed uitgevoerd?

16 / 40

Intrinsieke motivatie betekent...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

17 / 40

The shaping game...

18 / 40

Een secundaire bekrachtiger is een prikkel/signaal die -doordat die gekoppeld is aan een primaire bekrachtiger- een functie heeft gekregen.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

19 / 40

Wanneer we trainen moeten er consequenties zijn voor:

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

20 / 40

Willekeurig belonen tijdens je training kan betekenen...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

21 / 40

PoPo training kan je vergelijken met:

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

22 / 40

NePo training kan je vergelijken met...

23 / 40

Onze trainingsoefeningen kunnen we steeds op verschillende plaatsen oefenen.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

24 / 40

Bij free shaping is het belangrijker om de goede intenties te belonen in plaats van het vooropgestelde eindresultaat!

25 / 40

Motivatie bij een hond kunnen we niet opschalen.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

26 / 40

GoBobby Framework is...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

27 / 40

Welke 3 manieren van belonen kunnen we het beste gebruiken tijdens de training ?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

28 / 40

Foto 16 - Tot welke level van de Maslow driehoek behoort de foto?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.
Lees zeer goed de vraag, the devil is in the details!

29 / 40

Wat is FREE SHAPING ?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

30 / 40

Kan ik -wanneer de hond géén honger heeft en niet gemotiveerd is- al beginnen met de training wanneer ik hem iets nieuws wil aanleren (luring of free shaping)?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

31 / 40

Willekeurige beloning werkt dopamine verhogend?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

32 / 40

Wat begrijpen honden nog in je omgang met hen?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

33 / 40

Gedeeltelijke bekrachtiging...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

34 / 40

Wat is "STIMULUS CONTROL"?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

35 / 40

Waar begin ik best om nieuwe gedragingen aan te leren?

36 / 40

Waarop is hondentraining gebaseerd volgens onze visie?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

37 / 40

Wat is het voordeel om een clicker te gebruiken?

38 / 40

Een primaire bekrachtiger is een beloning die voldoet aan de eerste levensbehoeften.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

39 / 40

Waarom gebruiken we bij de training soms beter voedsel in plaats van spel om iets aan te leren?

Schrijf in gewone tekst (géén hoofdletters), 3 afzonderlijke woorden telkens met 1 spatie tussen elk woord.

40 / 40

Een goede hond voor training heeft de volgende eigenschappen:

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

Scroll naar boven