0%

Top Coach Foundation - Basics

1 / 10

Waarop is hondentraining gebaseerd volgens onze visie?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

2 / 10

Wat is het GoBobby 360 Training Protocol?

3 / 10

Waarom doet een hond voornamelijk iets voor je? Waarom voert hij de instructies uit die je vraagt?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

4 / 10

Wat is "STIMULUS CONTROL"?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

5 / 10

Kan ik -wanneer de hond géén honger heeft en niet gemotiveerd is- al beginnen met de training wanneer ik hem iets nieuws wil aanleren (luring of free shaping)?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

6 / 10

Wat is hondentraining?

7 / 10

Het GoBobby 360 training protocol is gebaseerd op communicerende vaten, welke?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

8 / 10

Wanneer we trainen moeten er consequenties zijn voor:

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

9 / 10

Welke voorwaarden moeten er zijn om de training aan te vatten met een hond die nieuw is in het systeem?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

10 / 10

Moeten we honden ook in hoge drift trainen of willen we ze liever onder een bepaalde drempel houden?

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

Top Coach Foundation - Free Shaping

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

1 / 10

Operante conditionering is...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

2 / 10

Waarom gebruiken we ook operante conditionering tijdens onze trainingen?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

3 / 10

Wat is het voordeel om een clicker te gebruiken?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

4 / 10

Operant aanleren betekent...

5 / 10

Welk hormoon proberen we te verhogen tijdens de training ?

6 / 10

Operante conditionering is een manier om iets te leren waarbij gedrag wordt bijgestuurd door consequenties!

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

7 / 10

The shaping game...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

8 / 10

Willekeurig belonen tijdens je training kan betekenen...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

9 / 10

Continue bekrachtiging...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

10 / 10

Willekeurige beloning werkt dopamine verhogend?

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

Top Coach Foundation - Wandel technieken

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

1 / 5

Om een hond -die reactief of agressief uitvalt- te trainen op beter gedrag kan ik de clicker gebruiken?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

2 / 5

Trainingsinstrumenten die specifiek worden gebruikt om te activeren zijn:

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

3 / 5

Welke 3 methodes kunnen ons helpen om een hond correct te leren wandelen aan de leiband?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken..

4 / 5

De prong collar moet hoog in de nek zitten, net zoals Herm Sprenger zelf aangeeft.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

5 / 5

Om een hond -die reactief of agressief uitvalt- te kalmeren (puur op gedrag, dus niet via gehoorzaamheidstraining) kan ik voornamelijk kalmerende trainingsinstrumenten gebruiken zoals:

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

Top Coach Foundation- Recall training

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

1 / 10

Waarom hebben we een e-collar nodig?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

2 / 10

Dermatitis door het gebruik van een e-collar kan ontstaan...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

3 / 10

Als je stimulatie wilt gebruiken als correctie in de gehoorzaamheid, dan is de timing hetzelfde als bij gewone bekrachtiging van je instructie?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

4 / 10

Als je stimulatie wilt gebruiken als correctie in de gehoorzaamheid, dan moet die stimulatie altijd hoger zijn dan bij gewone bekrachtiging van je instructie?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

5 / 10

Stimulatie toepassen op de laatste letter van de instructie, wanneer de hond de gevraagde instructie kent (contact methode – point of no return).

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

6 / 10

Een V-collar is altijd even effectief als een E-collar

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

7 / 10

Stimulatie toepassen (laag of iets hoger) juist na het geven van een gekende instructie (1 a 2 seconden) wanneer de hond de gevraagde (gekende) instructie niet uitvoert...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

8 / 10

Een hogere stimulatie die wordt gegeven op het moment dat de hond sterk ongewenst gedrag uitvoert is:

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.
Lees zeer goed de vraag, the devil is in the details!

9 / 10

Een correctie in de gehoorzaamheid geven met je e-collar omdat de hond een gevraagde instructie niet uitvoert betekent:

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

10 / 10

Een show stopper kan ik gebruiken wanneer...

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

Top Coach Foundation - Speltraining

1 / 6

Motivatie bij een hond kunnen we niet opschalen.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

2 / 6

We gebruiken spel om...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

3 / 6

De driften verhogen kunnen we doen door...

4 / 6

Elke hond heeft een energiebalans en driften en dat kunnen we helemaal niet opschalen.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

5 / 6

De driften neutraal houden of verlagen tijdens spel of training kunnen we doen door...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

6 / 6

Wat is het impulscontrole spel (ook wel het red light/green light spel genoemd)?

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

Top Coach Foundation & Master - Praktijkspeuren

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

1 / 15

Veelal gebruiken we voedsel om iets nieuws aan te leren aan een hond maar is dat bij het praktijkspeuren ook zo?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

2 / 15

Na hoeveel tijd is de combinatie van ecologische geur en individuele geur het sterkst, en dus mogelijks de beste kans om succes te hebben bij het praktijkspeuren?

 

Copy - Je

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

3 / 15

Wanneer een hond actief speurt, dan wordt de ingeademde lucht gemengd met de uitgeademde lucht zodat het speuren sneller gaat.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

4 / 15

Om een geurbeeld te vormen bij een hond bieden we de geur van het slachtoffer aan de hond aan. Dit geurbeeld is een ..... geur

Schrijf in gewone tekst (géén hoofdletters), 3 afzonderlijke woorden telkens met 1 spatie tussen elk woord.

5 / 15

Een goede hond voor training heeft de volgende eigenschappen:

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

6 / 15

Je lichaamsgeur kan anders zijn als je ontspannen of gestresseerd bent

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

7 / 15

Als het zeer warm is, dan mag je tijdens het praktijkspeuren ook pauzeren!

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

8 / 15

Een speurhond (tracking dog)...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

9 / 15

Bij praktijkspeuren moet de hond een persoon vinden door enkel maar de voetsporen op de grond te volgen.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

10 / 15

We moeten het praktijkspeuren altijd aanleren via voedsel

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

11 / 15

Als de hond naast het spoor loopt, ...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

12 / 15

Een mens heeft ongeveer 5 miljoen reukreceptorcellen. Honden hebben er tussen de...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

13 / 15

Duid alle gunstige condities aan voor het speuren

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

14 / 15

Voor de hond zelf komt de belangrijkste geur van de grond. De sterkste geur komt dus van verstoringen in de vegetatie (bodembeschadigingen) zoals platgetrapte insecten, afgebroken takken, platgetrapt gras en vertrapte aarde. Een hond kan dus op verschillende soorten terreinen deeltjes en dampen ruiken (van planten en bodembeschadiging) die continue worden vrijgegeven doordat het slachtoffer, waar hij ook stapt, zorgt voor bodembeschadiging. Over welk soort geur gaat het hier?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

15 / 15

Een hond kan bepalen hoe sterk een geurspoor is en zal de sterkere geur volgen. Wanneer je hond bijna op het einde van het spoor is kan je dikwijls ander gedrag ervaren bij je hond (feller, blaffen, kop in de lucht etc...). Dit gedrag heet...

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

GoBobby Top Coach Foundation

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

1 / 75

Wat is hondentraining?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

2 / 75

Welke voorwaarden moeten er zijn om de training aan te vatten met een hond die nieuw is in het systeem?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

3 / 75

Wat is het GoBobby 360 Training Protocol?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

4 / 75

Wat is "STIMULUS CONTROL"?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

5 / 75

Wanneer we trainen moeten er consequenties zijn voor:

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

6 / 75

Waar begin ik best om nieuwe gedragingen aan te leren?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

7 / 75

Wat de waardering betreft in het 360 Training Protocol is het belangrijk dat we zeer veel chearleading/aanmoediging gebruiken tijdens de training zodat de hond zeker aanvoelt dat we hem graag zien en hij/zij het goed doet.

8 / 75

Waarop is hondentraining gebaseerd volgens onze visie?

9 / 75

Bij het trainen starten we best altijd met iets wat onze hond graag doet en eindigen we ook best met iets dat hij graag doet.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

10 / 75

Wanneer wordt een gekende instructie goed uitgevoerd?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

11 / 75

Kan ik -wanneer de hond géén honger heeft en niet gemotiveerd is- al beginnen met de training wanneer ik hem iets nieuws wil aanleren (luring of free shaping)?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

12 / 75

Moeten we honden ook in hoge drift trainen of willen we ze liever onder een bepaalde drempel houden?

13 / 75

Het GoBobby 360 training protocol is gebaseerd op communicerende vaten, welke?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

14 / 75

Waarom gebruiken we bij de training soms beter voedsel in plaats van spel om iets aan te leren?

15 / 75

Onze trainingsoefeningen kunnen we steeds op verschillende plaatsen oefenen.

Schrijf in gewone tekst (géén hoofdletters), 3 afzonderlijke woorden telkens met 1 spatie tussen elk woord.

16 / 75

Gok-en loterijspelen zijn een perfect voorbeeld van een bekrachtigingsschema met ................. verhoudingen (vul in wat op de stippellijn moet komen).

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

17 / 75

Ideaal is het om de clicker op te laden met "high reward food"!

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

18 / 75

Continue bekrachtiging...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

19 / 75

Wat is best? Click-Release of Click and Continue?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

20 / 75

Operant aanleren betekent...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

21 / 75

Wat kunnen we doen (volgens onze regels) om shaping voor de hond wat makkelijker maken om te begrijpen (in het algemeen om er nieuw mee te starten of bij een specifieke oefening)?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

22 / 75

Welke 3 manieren van belonen kunnen we het beste gebruiken tijdens de training ?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

23 / 75

Bij free shaping is het belangrijker om de goede intenties te belonen in plaats van het vooropgestelde eindresultaat!

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

24 / 75

Operante conditionering is...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

25 / 75

Gedeeltelijke bekrachtiging...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

26 / 75

Willekeurige beloning werkt dopamine verhogend?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

27 / 75

Willekeurig belonen tijdens je training kan betekenen...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

28 / 75

Wat is het voordeel om een clicker te gebruiken?

29 / 75

Welk hormoon proberen we te verhogen tijdens de training ?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

30 / 75

Is het een voordeel om een clicker te gebruiken om gedragingen aan te leren?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

31 / 75

Om een hond -die reactief of agressief uitvalt- te trainen op beter gedrag kan ik de clicker gebruiken?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken..

32 / 75

De prong collar moet hoog in de nek zitten, net zoals Herm Sprenger zelf aangeeft.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

33 / 75

Welke 3 methodes kunnen ons helpen om een hond correct te leren wandelen aan de leiband?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

34 / 75

Om een hond -die reactief of agressief uitvalt- te kalmeren (puur op gedrag, dus niet via gehoorzaamheidstraining) kan ik voornamelijk kalmerende trainingsinstrumenten gebruiken zoals:

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

35 / 75

Trainingsinstrumenten die specifiek worden gebruikt om te activeren zijn:

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

36 / 75

Indien nodig kan je een show stopper (aversie) met de e-collar altijd gebruiken bij ongewenst gedrag, ongeacht de omgeving waar bijvoorbeeld kinderen of andere dieren in de nabije omgeving zijn van de hond want ongewenst gedrag moet je consequent kunnen stoppen.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

37 / 75

Dermatitis door het gebruik van een e-collar kan ontstaan...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

38 / 75

Welk van de volgende manieren is een goede manier om de e-collar te gebruiken?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

39 / 75

Als je stimulatie wilt gebruiken als correctie in de gehoorzaamheid, dan is de timing hetzelfde als bij gewone bekrachtiging van je instructie?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.
Lees zeer goed de vraag, the devil is in the details!

40 / 75

Een aversieve stimulatie geven met je e-collar betekent:

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

41 / 75

Als je stimulatie wilt gebruiken als bekrachtiging, dan moet dit...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

42 / 75

Een hogere stimulatie die wordt gegeven op het moment dat de hond sterk ongewenst gedrag uitvoert is:

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

43 / 75

Waarom hebben we een e-collar nodig?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.
Lees zeer goed de vraag, the devil is in the details!

44 / 75

Een correctie in de gehoorzaamheid geven met je e-collar omdat de hond een gevraagde instructie niet uitvoert betekent:

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

45 / 75

Een V-collar is altijd even effectief als een E-collar

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

46 / 75

Wat is het impulscontrole spel (ook wel het red light/green light spel genoemd)?

47 / 75

Elke hond heeft een energiebalans en driften en dat kunnen we helemaal niet opschalen.

48 / 75

Motivatie bij een hond kunnen we niet opschalen.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

49 / 75

De driften verhogen kunnen we doen door...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

50 / 75

De driften neutraal houden of verlagen tijdens spel of training kunnen we doen door...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

51 / 75

Bij praktijkspeuren moet de hond een persoon vinden door enkel maar de voetsporen op de grond te volgen.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

52 / 75

Een air-scenting hond...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

53 / 75

Als het zeer warm is, dan mag je tijdens het praktijkspeuren ook pauzeren!

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

54 / 75

Om een geurbeeld te vormen bij een hond bieden we de geur van het slachtoffer aan de hond aan. Dit geurbeeld is een ..... geur

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

55 / 75

Dit is de belangrijkste geur als het gaat over de discipline "grondspeuren" (op mensen of dieren die gevonden moeten worden). Zo zullen dampen en kleine deeltjes van lichaamsafscheidingen via de kledij en de schoenen op de grond komen. Lichaamszweet komt van verschillende lichaamsdelen op de grond en de vegetatie en deze geur gaat ook met de wind mee en blijft zo ook in de lucht hangen. Over welk soort geur gaat het hier?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

56 / 75

Op plaatsen met een hoge/dikke vegetatie kan de geurbron vanop een grotere afstand worden geroken doordat er veel bodembeschadiging is.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

57 / 75

Een mantrailing hond...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

58 / 75

Veelal gebruiken we voedsel om iets nieuws aan te leren aan een hond maar is dat bij het praktijkspeuren ook zo?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

59 / 75

Als de hond naast het spoor loopt, ...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

60 / 75

Een hond kan het gemakkelijkst een spoor volgen indien de wind van vóór hem komt en de geurbron ook vóór hem is.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

61 / 75

We moeten het praktijkspeuren altijd aanleren via aandacht

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

62 / 75

Je lichaamsgeur kan anders zijn als je ontspannen of gestresseerd bent

Schrijf in gewone tekst (géén hoofdletters), 3 afzonderlijke woorden telkens met 1 spatie tussen elk woord.

63 / 75

Een goede hond voor training heeft de volgende eigenschappen:

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

64 / 75

We moeten het praktijkspeuren altijd aanleren via voedsel

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

65 / 75

Voor de hond zelf komt de belangrijkste geur van de grond. De sterkste geur komt dus van verstoringen in de vegetatie (bodembeschadigingen) zoals platgetrapte insecten, afgebroken takken, platgetrapt gras en vertrapte aarde. Een hond kan dus op verschillende soorten terreinen deeltjes en dampen ruiken (van planten en bodembeschadiging) die continue worden vrijgegeven doordat het slachtoffer, waar hij ook stapt, zorgt voor bodembeschadiging. Over welk soort geur gaat het hier?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

66 / 75

Een speurhond (tracking dog)...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

67 / 75

Wanneer een hond actief speurt, dan wordt de ingeademde lucht gemengd met de uitgeademde lucht zodat het speuren sneller gaat.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

68 / 75

Duid alle gunstige condities aan voor het speuren

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

69 / 75

Bij praktijkspeuren moet de hond een persoon of dier vinden via een combinatie van het spoor op de grond, in de lucht, bodembeschadiging en verwaaiing.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

70 / 75

We moeten het praktijkspeuren altijd aanleren via spel

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

71 / 75

Na hoeveel tijd is de combinatie van ecologische geur en individuele geur het sterkst, en dus mogelijks de beste kans om succes te hebben bij het praktijkspeuren?

 

Copy - Je

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

72 / 75

Het praktijkspeuren aanleren doen we graag via de volgende methodes...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

73 / 75

Duid alle ONgunstige condities aan voor het speuren

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

74 / 75

Een hond kan bepalen hoe sterk een geurspoor is en zal de sterkere geur volgen. Wanneer je hond bijna op het einde van het spoor is kan je dikwijls ander gedrag ervaren bij je hond (feller, blaffen, kop in de lucht etc...). Dit gedrag heet...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

75 / 75

Een mens heeft ongeveer 5 miljoen reukreceptorcellen. Honden hebben er tussen de...

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

Scroll naar boven