0%

Top Coach Master - Basics

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

1 / 10

Foto 17 - Tot welke level van de Maslow driehoek behoort de foto?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

2 / 10

NePo training kan je vergelijken met...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

3 / 10

Foto 16 - Tot welke level van de Maslow driehoek behoort de foto?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

4 / 10

GoBobby Framework is...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

5 / 10

NePoPo® training kan je vergelijken met...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

6 / 10

Welke driehoek is dit?

7 / 10

Intrinsieke motivatie betekent...

8 / 10

Wat is de overeenkomstige naam in de Maslow driehoek van "1"

9 / 10

Wat is de overeenkomstige naam in de Maslow driehoek van "4"

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

10 / 10

Welke driehoek is dit?

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

Top Coach Foundation & Master - Praktijkspeuren

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

1 / 15

Als de hond naast het spoor loopt, ...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

2 / 15

Om een geurbeeld te vormen bij een hond bieden we de geur van het slachtoffer aan de hond aan. Dit geurbeeld is een ..... geur

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

3 / 15

Na hoeveel tijd is de combinatie van ecologische geur en individuele geur het sterkst, en dus mogelijks de beste kans om succes te hebben bij het praktijkspeuren?

 

Copy - Je

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

4 / 15

Dit is de belangrijkste geur als het gaat over de discipline "grondspeuren" (op mensen of dieren die gevonden moeten worden). Zo zullen dampen en kleine deeltjes van lichaamsafscheidingen via de kledij en de schoenen op de grond komen. Lichaamszweet komt van verschillende lichaamsdelen op de grond en de vegetatie en deze geur gaat ook met de wind mee en blijft zo ook in de lucht hangen. Over welk soort geur gaat het hier?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

5 / 15

Een air-scenting hond...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

6 / 15

Als het zeer warm is, dan mag je tijdens het praktijkspeuren ook pauzeren!

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

7 / 15

Een hond kan het gemakkelijkst een spoor volgen indien de wind van achter hem komt en de geurbron vóór hem is.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

8 / 15

Een mens heeft ongeveer 5 miljoen reukreceptorcellen. Honden hebben er tussen de...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

9 / 15

Duid alle ONgunstige condities aan voor het speuren

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

10 / 15

We moeten het praktijkspeuren altijd aanleren via spel

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

11 / 15

Een hond kan het gemakkelijkst een spoor volgen indien de wind van vóór hem komt en de geurbron ook vóór hem is.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

12 / 15

Je lichaamsgeur kan anders zijn als je ontspannen of gestresseerd bent

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

13 / 15

Duid alle gunstige condities aan voor het speuren

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

14 / 15

Voor de hond zelf komt de belangrijkste geur van de grond. De sterkste geur komt dus van verstoringen in de vegetatie (bodembeschadigingen) zoals platgetrapte insecten, afgebroken takken, platgetrapt gras en vertrapte aarde. Een hond kan dus op verschillende soorten terreinen deeltjes en dampen ruiken (van planten en bodembeschadiging) die continue worden vrijgegeven doordat het slachtoffer, waar hij ook stapt, zorgt voor bodembeschadiging. Over welk soort geur gaat het hier?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

15 / 15

We moeten het praktijkspeuren altijd aanleren via voedsel

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

Top Coach Master - Detectie

1 / 7

Bij het aanwijzen mogen we...

2 / 7

Wat is inprenting?

3 / 7

STAP 5 is...

4 / 7

Wat is het voordeel (of de voordelen) van free shaping als basis voor detectie?

5 / 7

STAP 1 is...

6 / 7

De FREE RUN oefeningen doe je het beste al vanaf de hond de geur heeft ingeprent

7 / 7

STAP 8 is...

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

Top Coach Master - Posities

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

1 / 3

Honden die wel weten wat er van hen wordt verwacht en het gevraagde gedrag enkel uitvoeren wanneer de beloning wordt getoond valt onder...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

2 / 3

Welke mogelijke nadelen kan je ondervinden bij luring (loktraining) ?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

3 / 3

Posities leren we het beste altijd aan via...

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

GoBobby Top Coach Master

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

1 / 40

Veelal gebruiken we voedsel om iets nieuws aan te leren aan een hond maar is dat bij het praktijkspeuren ook zo?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

2 / 40

We moeten het praktijkspeuren altijd aanleren via voedsel

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

3 / 40

We moeten het praktijkspeuren altijd aanleren via spel

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

4 / 40

Het praktijkspeuren aanleren doen we via de volgende methode

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

5 / 40

Een hond kan het gemakkelijkst een spoor volgen indien de wind van vóór hem komt en de geurbron ook vóór hem is.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

6 / 40

Een hond kan het gemakkelijkst een spoor volgen indien de wind van achter hem komt en de geurbron vóór hem is.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

7 / 40

Een hond kan bepalen hoe sterk een geurspoor is en zal de sterkere geur volgen. Wanneer je hond bijna op het einde van het spoor is kan je dikwijls ander gedrag ervaren bij je hond (feller, blaffen, kop in de lucht etc...). Dit gedrag heet...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

8 / 40

Om een geurbeeld te vormen bij een hond bieden we de geur van het slachtoffer aan de hond aan. Dit geurbeeld is een ..... geur

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

9 / 40

Wanneer een hond actief speurt, dan wordt de ingeademde lucht gemengd met de uitgeademde lucht zodat het speuren sneller gaat.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

10 / 40

Duid alle ONgunstige condities aan voor het speuren

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

11 / 40

Een mens heeft ongeveer 5 miljoen reukreceptorcellen. Honden hebben er tussen de...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

12 / 40

Voor de hond zelf komt de belangrijkste geur van de grond. De sterkste geur komt dus van verstoringen in de vegetatie (bodembeschadigingen) zoals platgetrapte insecten, afgebroken takken, platgetrapt gras en vertrapte aarde. Een hond kan dus op verschillende soorten terreinen deeltjes en dampen ruiken (van planten en bodembeschadiging) die continue worden vrijgegeven doordat het slachtoffer, waar hij ook stapt, zorgt voor bodembeschadiging. Over welk soort geur gaat het hier?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

13 / 40

Een object dat de geur versterkt en dat van het “slachtoffer” afkomstig is kan worden gepresenteerd aan de hond. Dit kan bijvoorbeeld een kledingstuk zijn.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

14 / 40

Dit is de belangrijkste geur als het gaat over de discipline "grondspeuren" (op mensen of dieren die gevonden moeten worden). Zo zullen dampen en kleine deeltjes van lichaamsafscheidingen via de kledij en de schoenen op de grond komen. Lichaamszweet komt van verschillende lichaamsdelen op de grond en de vegetatie en deze geur gaat ook met de wind mee en blijft zo ook in de lucht hangen. Over welk soort geur gaat het hier?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

15 / 40

Bij praktijkspeuren moet de hond een persoon of dier vinden via een combinatie van het spoor op de grond, in de lucht, bodembeschadiging en verwaaiing.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

16 / 40

Bij praktijkspeuren moet de hond een persoon vinden door enkel maar de voetsporen op de grond te volgen.

Schrijf in gewone tekst (géén hoofdletters), 3 afzonderlijke woorden telkens met 1 spatie tussen elk woord.

17 / 40

Een goede hond voor training heeft de volgende eigenschappen:

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

18 / 40

Honden die al getraind zijn in iets en al goed weten wat er van hen wordt verwacht en het gevraagde gedrag dan ook uitvoeren wanneer de instructie wordt gegeven kunnen dan ook misschien een beloning krijgen. Deze manier van trainen valt onder...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

19 / 40

Honden die wel weten wat er van hen wordt verwacht en het gevraagde gedrag enkel uitvoeren wanneer de beloning wordt getoond valt onder...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken..

20 / 40

Aanleerfase - Automatische fase - Generalisatiefase - Onderhoudsfase horen bij...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

21 / 40

NePoPo® training kan je vergelijken met...

22 / 40

Wat is de overeenkomstige naam in de Maslow driehoek van "5"

23 / 40

Wat is de overeenkomstige naam in de Maslow driehoek van "4"

24 / 40

Wat is de overeenkomstige naam in de Maslow driehoek van "2"

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

25 / 40

NePoPo® is...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

26 / 40

Wat is het verschil tussen NEPOPO®1 EN NEPOPO®2?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

27 / 40

PoPo training kan je vergelijken met:

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

28 / 40

NePo training kan je vergelijken met...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

29 / 40

Welke driehoek is dit?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

30 / 40

Welke driehoek is dit?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

31 / 40

Welke driehoek is dit?

32 / 40

Intrinsieke motivatie betekent...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

33 / 40

GoBobby Framework is...

34 / 40

STAP 8 is...

35 / 40

STAP 5 is...

36 / 40

STAP 1 is...

37 / 40

De FREE RUN oefeningen doe je het beste al vanaf de hond de geur heeft ingeprent

38 / 40

De aanwijzing kan je ook via backward chaining aanleren

39 / 40

Wat is het voordeel (of de voordelen) van free shaping als basis voor detectie?

40 / 40

Wat is inprenting?

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

Scroll naar boven