E-Collars

Veelgestelde vragen en misvattingen over het trainen van honden met e-collars.

Wat is een kwalitatieve e-collar ?

Een E-collar (Electronic collar of Elektronische halsband) is een halsband dat een vibratie,  elektrische stimulatie of geluid stuurt naar de hond met behulp van een afstandsbediening, door een gebruiker/trainer bedient. Het heeft 2 of meerdere contactpunten en stimuleert enkel de plaats waar de E-collar contact heeft.
Bij goed gebruik is het een communicatiemiddel dat zeer efficient is en vrijheid kan geven aan de hond of gebruikt kan worden voor andere trainingsdoeleinden.
Wanneer ecollar training op een goede manier wordt aangeleerd en de hond het signaal begrijpt, zal de hond erop reageren. Afhankelijk van de gevoeligheid van de hond wordt een correcte en verantwoorde level gekozen die -afhankelijk van de situatie en locatie-bijgeregeld kan worden.
De eerste E-collars hadden maar enkele standen met té grote verschillen in intensiteit tussen die standen (nog steeds vergelijkbaar met sommige goedkope “internet” modellen) maar de kwalitatieve E-collar is in de loop der jaren enorm geëvolueerd.
De manier van trainen is ook veranderd, de eerste E-collars werden  gebruikt om krachig te corrigeren.
Nu kunnen  e-collars ook gebruikt worden als communicatiemiddel om bepaalde instructies te bekrachtigen, daarom niet specifiek op een hoge intensiteit.
Een E-collar van minder goede kwaliteit heeft niet de mogelijkheid om als communicatiemiddel gebruikt te worden en  is -technisch gezien- meestal van slechtere en goedkopere makelij.
De ideale trainingsstand is voor elke hond en voor elke situatie anders, er kan ook aangeleerd worden om te reageren op enkel vibratie, geluidssignaal of een combinatie van de verschillende mogelijkheden.

 Het moet pijn doen zodat het werkt”.

 • Er wordt aangeleerd om op lage stimulans/lage level de commando’s te bekrachtigen zodat de hond het signaal kent en associeert met wat de trainer van de hond verwacht, dit doet geen pijn.
 • Dit is een hulpmiddel dat gebruikt kan worden in een trainingsplan om een band van respect en vertrouwen te creëren, het is thevens geen wonderpil maar het heeft zijn plaats in het trainingsprogramma.

Tegenstanders testen nooit op lage stimulans/lage level en beweren dat lage stimulans meestal niet gebruikt wordt.

 • Er zijn hogere levels mogelijk omdat –afhankelijk van de situatie- er meer prikkels in de omgeving zijn maar de initiële aanleerfase gebeurt in een prikkelarme omgeving op lage stimulans. Afhankelijk van het trainingsplan en de lokatie is het wenselijk om de werkingslevel aan te passen maar altijd op een verantwoorde manier. In bepaalde situaties is het ook niet wenselijk om de e-collar te gebruiken, het is een trainingsinstrument en geen wonderpil. Een goede hondentrainer weet wanneer hij de e-collar kan gebruiken.

“E-collars zijn wreed”.

 • De goede training aanleren met de juiste trainingsinstrumenten verruimt de wereld van je hond, dit is hond-vriendelijk en positief.

“E-collars veroorzaken agressie”.

 • Elk trainingsinstrument dat verkeerd gebruikt wordt kan negatieve gedragsveranderingen veroorzaken, waaronder agressie, maar een goede trainer weet welk instrument hij in welke situatie en bij welke hond kan gebruiken.
 • Tekort aan training kan sowieso al agressie veroorzaken.

“E-collars zijn te moeilijk in gebruik voor de meeste mensen”.

 • Iemand zonder ervaring moet bij gebruik van de e-collar training volgen bij een goede trainer.
 • Indien op de juiste manier aangeleerd is het gemakkelijk om de hond te trainen (bekrachtigen van de commando’s) of te corrigeren met de e-collar.

“Ze maken (brand)wonden in de nek”.

 • Honden hun vacht en huid zouden verbranden indien dit zo was en je zou het verbrande haar ook ruiken op het moment zelf. Geen enkele verantwoorde hondeneigenaar zou een trainingsinstrument zoals de e-collar gebruiken die de vacht en de huid van de hond beschadigt.
 • Indien de e-collar niet correct vastgemaakt wordt kunnen de contactpunten bewegen en wrijving veroorzaken en eventueel irritatie. De e-collar moet correct aangebracht worden, dit wordt ook aangeleerd.
 • Bij honden die allergisch zouden zijn aan het metaal van de contactpunten kunnen titanium contactpunten gebruikt worden.

“E-collars worden enkel gebruikt om te corrigeren of te straffen op een aversieve manier”.

 • E-collars worden gebruikt om te communiceren. Dit kan betekenen om het commando te bekrachtigen, aandacht te vragen, te corrigeren of een simpel verzoek (bijvoorbeeld met vibratie of toon).
 • Ze kunnen onder meer gebruikt worden om de hond te laten genieten om veilig en vrij te kunnen loslopen, dit is een zeer grote beloning voor de hond.
 • Ze worden gebruikt om een bepaalde manier van communicatie aan te leren tussen de hond en de e-collar gebruiker.
 • Bij een correcte opvoeding en trainingsprogramma is aversie maar een zeer klein percentage van het geheel, dit heeft niet specifiek met e-collars te maken.
  De e-collar is geen wonderpil, wel een trainingsinstrument.

“Je kan je hond niet belonen met de e-collar”.

 • Vrijheid is een grote beloning, de mogelijkheid dat de hond kan loslopen en je er toch nog controle over kan hebben is ook belangrijk voor de eigenaar alsook voor het welzijn van de hond.

“De wetenschap is tegen het gebruik van de e-collar”.

 • De wetenschap gebaseerd op bedenkelijke studies met honden die op zeer hoge level “geschokt” worden in plaats van een duidelijke aangeleerde communicatie kan een hond inderdaad neurotisch en angstig maken maar dit is niet de manier waarop honden de correcte communicatie met de e-collar aangeleerd moet worden.
 • Er zijn geen ontegensprekelijke studies die het correct gebruik van de e-collar op lange termijn veroordelen.
  Het beste bewijs is de vrolijke hond die kan loslopen en van zijn vrijheid genieten!

“E-collars zijn enkel ontworpen om te werken door het toevoegen van pijn”.

 • E-collars zijn ontworpen om –indien correct aangeleerd- een communicatiemiddel te zijn dat met zeer lage stimulatie, vibratie of toon kan werken.

“Er bestaan effectievere en vriendelijkere trainingsinstrumenten dan de e-collar”.

 • Het hangt ervan af wat je verstaat onder “vriendelijker” en hoe deze trainingsinstrumenten dan ook gebruikt worden. Andere trainingsinstrumenten hebben hun plaats in een trainingsplan maar zijn geen vervanging voor de e-collar en omgekeerd ook niet.
  • Head collar: Dit trainingsinstrument is in sommige gevallen interessant omdat je het hoofd van de hond controleert maar het kan ook verkeerd gebruikt worden en lichamelijke schade toebrengen bij bruuske bewegingen.
  • Voedsel: Voedsel wordt veel/periodiek gebruikt als beloning/motivatie/stimulans (afhankelijk van de huidige fase in het trainingsplan). Bij beloning van gewenst gedrag verhoogt het dopamine gehalte, wat vervolgens meer goed gedrag stimuleert.
   Sommige honden zijn echter niet geïnteresseerd in voedsel of bij andere honden is de motivatie van iets anders groter (bijvoorbeeld wanneer een konijn in het vizier komt van een normaal getrainde loslopende hond zal een koekje niet werken).
  • Clicker: Dit trainingsinstrument is zeer effectief bij het aanleren van nieuwe zaken, algemene training, zelfvertrouwen opbouwen d.m.v. clicker spelletjes maar niet succesvol bij afleidingen zonder leiband. De clicker past zeker in een modern trainingsplan maar je kan er geen commando’s mee bekrachtigen.
  • Speeltje: Een speeltje kan -afhankelijk van de drift van de hond- zeer interessant zijn, net zoals voedsel en heeft zijn plaats in het trainingsplan.

Elk trainingsinstrument heeft zijn speciefieke doel, een e-collar is een trainingsinstrument dat zijn plaats verdient in een modern trainingsplan!

 • Sommigen gebruiken liever medicatie om de hond onder controle te kunnen houden, soms is dit een verantwoordde beslissing maar soms is het ook een gemakkelijkheidsoplossing of een commercieel interessante keuze voor de “verkoper”.
 • De stimulatie van de e-collar valt onder controle van de gebruiker, na het volgen van een e-collar training en gehoorzaamheidstraining kan het effectieve gebruik ervan verminderd worden, afhankelijk van de gehoorzaamheid van de hond.

“De hond moet ALTIJD de e-collar dragen om zich correct te gedragen”.

 • Correct gedrag heeft niet alleen met de e-collar te maken maar met tal van zaken en zoals eerder aangehaald dient de e-collar niet specifiek om te corrigeren.
  Het is niet zo dat de hond altijd de e-collar moet dragen, positieve e-collar training conditioneert de hond op vlak van gehoorzaamheid.

“De meeste mensen weten niet op welk specifiek moment ze de e-collar moeten gebruiken”.

 • Dit valt onder e-collar training en wordt aangeleerd op welk moment specifiek de stimulatie gebruikt moet worden.

“E-collar training voor je hond werkt wel, maar toch…”.

 • Het gebruik van de e-collar moet aangeleerd worden in een stressvrije omgeving door een goede e-collar trainer.

“Ze werken niet, we gebruiken ze niet”.

 • Ze werken wel, juist zoals alle andere trainingsinstrumenten hun specifieke nut hebben.

“Énkel clicker training is beter en is wetenschappelijk onderbouwd”.

 • Clickers kunnen zeer efficiënt zijn bij het trainen van dieren, je kan er echter niet mee bekrachtigen wat al is aangeleerd.

“De e-collar werkt alleen volgens de “dominantietheorie”, door onderdrukking”.

 • De e-collar is een trainingsinstrument dat als communicatiemiddel gebruikt kan worden tussen hond en gebruiker en dit op een verantwoordde manier, niet als onderdrukkingsmiddel.
 • Onder “dominantietheorie” begrijpen wij niet dat onderdrukking gebruikt moet worden om de hond te doen gehoorzamen, wel begrijpen we onder dominantietheorie dat er een verchil is in sociale status, dit heeft niet zozeer met hondentraining te maken.
  In een goed team moet je goede teamspelers hebben, maar ook een goede coach!

  Zie de volgende link voor meer info over dominantie https://gobobby.be/dominantie-bij-honden/ “Niemand weet precies hoe de e-collar te gebruiken”.
 • Veel goede trainers kunnen perfect aanleren hoe dit trainingsinstrument gebruikt moet worden.
 • De e-collar wordt eerst gebruikt in een stressvrije omgeving met een aanleringsfase, later kan de e-collar gebruikt worden in “real life”.

“E-collar getrainde honden zijn zo kalm omdat ze bang zijn om iets fout te doen”.

 • Ze kunnen kalm zijn omdat ze algemeen goed getraind zijn op gehoorzaamheid en gedrag, daarom niet specifiek met gebruik van een e-collar maar misschien zijn ze kalmer omdat ze hun energie kunnen ventileren met bv. loslopen.

“De e-collar wordt gebruikt door eigenaars die geen geduld hebben om hun hond op een andere manier te trainen”.

 • De e-collar zal niet goed werken voor iemand die geen geduld heeft, correcte training met een e-collar duurt juist langer omdat je eerst de gedragingen aanleert zonder e-collar.

“De e-collar aan doen  bij de hond is een heel gedoe”.

 • De e-collar aan doen bij de hond is niet moeilijk, wel is het zo dat goed contact met de huid zeer belangrijk is.
  Je hond wekelijks kammen is noodzakelijk.
 • De halsband die normaal bij de e-collar is bijgeleverd is bij langharige honden iets moeilijker maar een bungee collar lost dit probleem op (zie praktische aanbevelingen).
Scroll to Top