0%

Top Coach Foundation - Basics

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

1 / 10

Wanneer wordt een gekende instructie goed uitgevoerd?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

2 / 10

Wanneer we trainen moeten er consequenties zijn voor:

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

3 / 10

Willekeurig belonen tijdens je training kan betekenen...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

4 / 10

Waarom gebruiken we bij de training soms beter voedsel in plaats van spel om iets aan te leren?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

5 / 10

Welke voorwaarden moeten er zijn om de training aan te vatten met een hond die nieuw is in het systeem?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

6 / 10

Wat begrijpen honden nog in je omgang met hen?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

7 / 10

Wat is "STIMULUS CONTROL"?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

8 / 10

Kan ik -wanneer de hond géén honger heeft en niet gemotiveerd is- al beginnen met de training wanneer ik hem iets nieuws wil aanleren (luring of free shaping)?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

9 / 10

Willekeurige beloning werkt dopamine verhogend?

10 / 10

Onze trainingsoefeningen kunnen we steeds op verschillende plaatsen oefenen.

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

Top Coach Foundation - Free Shaping

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

1 / 10

Wat kunnen we doen (volgens onze regels) om shaping voor de hond wat makkelijker maken om te begrijpen (in het algemeen om er nieuw mee te starten of bij een specifieke oefening)?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

2 / 10

Operante conditionering is...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

3 / 10

Bij free shaping is het belangrijker om de goede intenties te belonen in plaats van het vooropgestelde eindresultaat!

4 / 10

Een secundaire bekrachtiger is een prikkel/signaal die -doordat die gekoppeld is aan een primaire bekrachtiger- een functie heeft gekregen.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

5 / 10

Is het een voordeel om een clicker te gebruiken om gedragingen aan te leren?

6 / 10

Een bestraffer is iets dat de kans vergroot dat een bepaald gedrag of reactie niet opnieuw zal plaatsvinden.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.
Lees zeer goed de vraag, the devil is in the details!

7 / 10

Wat is FREE SHAPING ?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

8 / 10

De clicker associëren met voedsel is...

Schrijf in gewone tekst (géén hoofdletters), 3 afzonderlijke woorden telkens met 1 spatie tussen elk woord.

9 / 10

Gok-en loterijspelen zijn een perfect voorbeeld van een bekrachtigingsschema met ................. verhoudingen (vul in wat op de stippellijn moet komen).

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

10 / 10

The shaping game...

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

Top Coach Foundation - Wandel technieken

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

1 / 4

Om een hond -die reactief of agressief uitvalt- te kalmeren (puur op gedrag, dus niet via gehoorzaamheidstraining) kan ik voornamelijk kalmerende trainingsinstrumenten gebruiken zoals:

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

2 / 4

Welke 3 methodes kunnen ons helpen om een hond correct te leren wandelen aan de leiband?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken..

3 / 4

De prong collar moet hoog in de nek zitten, net zoals Herm Sprenger zelf aangeeft.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

4 / 4

Trainingsinstrumenten die specifiek worden gebruikt om te activeren zijn:

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

Top Coach Foundation- Recall training

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

1 / 5

Een SHOW STOPPER...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

2 / 5

Dermatitis door het gebruik van een e-collar kan ontstaan...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

3 / 5

Indien nodig kan je een show stopper (aversie) met de e-collar altijd gebruiken bij ongewenst gedrag, ongeacht de omgeving waar bijvoorbeeld kinderen of andere dieren in de nabije omgeving zijn van de hond want ongewenst gedrag moet je consequent kunnen stoppen.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

4 / 5

Bij het gebruik van een e-collar is goed contact met de huid nodig, waarom?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

5 / 5

Als je stimulatie wilt gebruiken als correctie in de gehoorzaamheid, dan moet die stimulatie altijd hoger zijn dan bij gewone bekrachtiging van je instructie?

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

Top Coach Foundation - Basics

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

1 / 10

Willekeurig belonen tijdens je training kan betekenen...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

2 / 10

Willekeurige beloning werkt dopamine verhogend?

3 / 10

Onze trainingsoefeningen kunnen we steeds op verschillende plaatsen oefenen.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

4 / 10

Wat is "STIMULUS CONTROL"?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

5 / 10

Wanneer we trainen moeten er consequenties zijn voor:

6 / 10

Welk hormoon proberen we te verhogen tijdens de training ?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

7 / 10

Welke voorwaarden moeten er zijn om de training aan te vatten met een hond die nieuw is in het systeem?

8 / 10

Waarop is hondentraining gebaseerd volgens onze visie?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

9 / 10

Waarom gebruiken we bij de training soms beter voedsel in plaats van spel om iets aan te leren?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

10 / 10

Wanneer wordt een gekende instructie goed uitgevoerd?

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

Top Coach Foundation - Speltraining

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

1 / 5

We gebruiken spel om...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

2 / 5

De driften verhogen kunnen we doen door...

3 / 5

Elke hond heeft een energiebalans en driften en dat kunnen we helemaal niet opschalen.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

4 / 5

Wat is het impulscontrole spel (ook wel het red light/green light spel genoemd)?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

5 / 5

De driften neutraal houden of verlagen tijdens spel of training kunnen we doen door...

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

Top Coach Foundation & Master - Praktijkspeuren

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

1 / 15

Een object dat de geur versterkt en dat van het “slachtoffer” afkomstig is kan worden gepresenteerd aan de hond. Dit kan bijvoorbeeld een kledingstuk zijn.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

2 / 15

Bij praktijkspeuren moet de hond een persoon vinden door enkel maar de voetsporen op de grond te volgen.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

3 / 15

Duid alle ONgunstige condities aan voor het speuren

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

4 / 15

We moeten het praktijkspeuren altijd aanleren via voedsel

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

5 / 15

Een hond kan bepalen hoe sterk een geurspoor is en zal de sterkere geur volgen. Wanneer je hond bijna op het einde van het spoor is kan je dikwijls ander gedrag ervaren bij je hond (feller, blaffen, kop in de lucht etc...). Dit gedrag heet...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

6 / 15

Op plaatsen met een hoge/dikke vegetatie kan de geurbron vanop een grotere afstand worden geroken doordat er veel bodembeschadiging is.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

7 / 15

Bij praktijkspeuren moet de hond een persoon vinden via een combinatie van het spoor op de grond, in de lucht, bodembeschadiging en verwaaiing.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

8 / 15

We moeten het praktijkspeuren altijd aanleren via spel

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

9 / 15

In het algemeen gebruiken we het beste voedsel om iets nieuws aan te leren aan een hond maar is dat bij het praktijkspeuren ook zo? Gebruiken we bij het praktijkspeuren dus het best voedsel of spel om aan te leren?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

10 / 15

Het praktijkspeuren aanleren doen we via de volgende methode

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

11 / 15

Een hond kan het gemakkelijkst een spoor volgen indien de wind van voor hem komt en de geurbron voor hem is.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

12 / 15

Wanneer een hond actief speurt, dan wordt de ingeademde lucht gemengd met de uitgeademde lucht zodat het speuren sneller gaat.

Schrijf in gewone tekst (géén hoofdletters), 3 afzonderlijke woorden telkens met 1 spatie tussen elk woord.

13 / 15

Een goede hond voor training heeft de volgende eigenschappen:

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

14 / 15

Voor de hond zelf komt de belangrijkste geur van de grond. De sterkste geur komt dus van verstoringen in de vegetatie (bodembeschadigingen) zoals platgetrapte insecten, afgebroken takken, platgetrapt gras en vertrapte aarde. Een hond kan dus op verschillende soorten terreinen deeltjes en dampen ruiken (van planten en bodembeschadiging) die continue worden vrijgegeven doordat het slachtoffer, waar hij ook stapt, zorgt voor bodembeschadiging. Over welk soort geur gaat het hier?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

15 / 15

Dit is de belangrijkste geur als het neerkomt op de discipline "grondspeuren". Zo zullen dampen en kleine deeltjes van lichaamsafscheidingen via de kledij en de schoenen op de grond komen. Lichaamszweet komt van verschillende lichaamsdelen op de grond en de vegetatie en deze geur gaat ook met de wind mee en blijft zo ook in de lucht hangen. Over welk soort geur gaat het hier?

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

0%

GoBobby Top Coach Foundation

1 / 56

Welk hormoon proberen we te verhogen tijdens de training ?

2 / 56

Onze trainingsoefeningen kunnen we steeds op verschillende plaatsen oefenen.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

3 / 56

Willekeurige beloning werkt dopamine verhogend?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

4 / 56

Willekeurig belonen tijdens je training kan betekenen...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

5 / 56

Kan ik -wanneer de hond géén honger heeft en niet gemotiveerd is- al beginnen met de training wanneer ik hem iets nieuws wil aanleren (luring of free shaping)?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

6 / 56

Waar begin ik best om nieuwe gedragingen aan te leren?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

7 / 56

Wanneer we trainen moeten er consequenties zijn voor:

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

8 / 56

Wanneer wordt een gekende instructie goed uitgevoerd?

9 / 56

Waarop is hondentraining gebaseerd volgens onze visie?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

10 / 56

Wat begrijpen honden nog in je omgang met hen?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.
Lees zeer goed de vraag, the devil is in the details!

11 / 56

Wat is FREE SHAPING ?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

12 / 56

In het shaping zoals wij het gebruiken...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

13 / 56

Wat is best? Click-Release of Click and Continue?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

14 / 56

Is het een voordeel om een clicker te gebruiken om gedragingen aan te leren?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

15 / 56

Wat kunnen we doen (volgens onze regels) om shaping voor de hond wat makkelijker maken om te begrijpen (in het algemeen om er nieuw mee te starten of bij een specifieke oefening)?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

16 / 56

Welke 3 manieren van belonen kunnen we het beste gebruiken tijdens de training ?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

17 / 56

Ideaal is het om de clicker op te laden met "high reward food"!

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

18 / 56

Continue bekrachtiging...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

19 / 56

Gedeeltelijke bekrachtiging...

Schrijf in gewone tekst (géén hoofdletters), 3 afzonderlijke woorden telkens met 1 spatie tussen elk woord.

20 / 56

Gok-en loterijspelen zijn een perfect voorbeeld van een bekrachtigingsschema met ................. verhoudingen (vul in wat op de stippellijn moet komen).

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

21 / 56

The shaping game...

22 / 56

Een bestraffer is iets dat de kans vergroot dat een bepaald gedrag of reactie niet opnieuw zal plaatsvinden.

23 / 56

Een primaire bekrachtiger is een beloning die voldoet aan de eerste levensbehoeften.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

24 / 56

Welke 3 methodes kunnen ons helpen om een hond correct te leren wandelen aan de leiband?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken..

25 / 56

De prong collar moet hoog in de nek zitten, net zoals Herm Sprenger zelf aangeeft.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

26 / 56

Trainingsinstrumenten die specifiek worden gebruikt om te activeren zijn:

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

27 / 56

Om een hond -die reactief of agressief uitvalt- te kalmeren (puur op gedrag, dus niet via gehoorzaamheidstraining) kan ik voornamelijk kalmerende trainingsinstrumenten gebruiken zoals:

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

28 / 56

Als je stimulatie wilt gebruiken als correctie in de gehoorzaamheid, dan moet die stimulatie altijd hoger zijn dan bij gewone bekrachtiging van je instructie?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.
Lees zeer goed de vraag, the devil is in the details!

29 / 56

Een aversieve stimulatie geven met je e-collar betekent:

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.
Lees zeer goed de vraag, the devil is in the details!

30 / 56

Wanneer je aversieve stimulatie toepast met je e-collar, dan zal dat gedrag dat je wenst te blokkeren stoppen maar het is ook mogelijk dat je daardoor ander (eventueel ongewenst) gedrag zal verkrijgen.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

31 / 56

Waarom hebben we een e-collar nodig?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken..

32 / 56

Aanleerfase - Conditioneringsfase - Periodieke fase - Onderhoudsfase horen bij...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

33 / 56

De driften neutraal houden of verlagen tijdens spel of training kunnen we doen door...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

34 / 56

De driften verhogen kunnen we doen door...

35 / 56

Elke hond heeft een energiebalans en driften en dat kunnen we helemaal niet opschalen.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

36 / 56

We gebruiken spel om...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

37 / 56

Wat is het impulscontrole spel (ook wel het red light/green light spel genoemd)?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

38 / 56

In het algemeen gebruiken we het beste voedsel om iets nieuws aan te leren aan een hond maar is dat bij het praktijkspeuren ook zo? Gebruiken we bij het praktijkspeuren dus het best voedsel of spel om aan te leren?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

39 / 56

We moeten het praktijkspeuren altijd aanleren via voedsel

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

40 / 56

We moeten het praktijkspeuren altijd aanleren via spel

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

41 / 56

Het praktijkspeuren aanleren doen we via de volgende methode

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

42 / 56

Een hond kan het gemakkelijkst een spoor volgen indien de wind van voor hem komt en de geurbron voor hem is.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

43 / 56

Een hond kan het gemakkelijkst een spoor volgen indien de wind van achter hem komt en de geurbron voor hem is.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

44 / 56

Een hond kan bepalen hoe sterk een geurspoor is en zal de sterkere geur volgen. Wanneer je hond bijna op het einde van het spoor is kan je dikwijls ander gedrag ervaren bij je hond (feller, blaffen, kop in de lucht etc...). Dit gedrag heet...

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

45 / 56

Om een geurbeeld te vormen bij een hond bieden we de geur van het slachtoffer aan de hond aan. Dit geurbeeld is een ..... geur

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

46 / 56

Wanneer een hond actief speurt, dan wordt de ingeademde lucht gemengd met de uitgeademde lucht zodat het speuren sneller gaat.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

47 / 56

Duid alle ONgunstige condities aan voor het speuren

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

48 / 56

Duid alle gunstige condities aan voor het speuren

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

49 / 56

Op plaatsen met een hoge/dikke vegetatie kan de geurbron vanop een grotere afstand worden geroken doordat er veel bodembeschadiging is.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

50 / 56

Een mens heeft ongeveer 5 miljoen reukreceptorcellen. Honden hebben er tussen de...

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

51 / 56

Voor de hond zelf komt de belangrijkste geur van de grond. De sterkste geur komt dus van verstoringen in de vegetatie (bodembeschadigingen) zoals platgetrapte insecten, afgebroken takken, platgetrapt gras en vertrapte aarde. Een hond kan dus op verschillende soorten terreinen deeltjes en dampen ruiken (van planten en bodembeschadiging) die continue worden vrijgegeven doordat het slachtoffer, waar hij ook stapt, zorgt voor bodembeschadiging. Over welk soort geur gaat het hier?

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

52 / 56

Een object dat de geur versterkt en dat van het “slachtoffer” afkomstig is kan worden gepresenteerd aan de hond. Dit kan bijvoorbeeld een kledingstuk zijn.

Er kunnen meerdere correcte antwoorden zijn en elk correct antwoord is 1 punt waard.
Voor elk fout antwoord wordt telkens 1 punt afgetrokken.

53 / 56

Dit is de belangrijkste geur als het neerkomt op de discipline "grondspeuren". Zo zullen dampen en kleine deeltjes van lichaamsafscheidingen via de kledij en de schoenen op de grond komen. Lichaamszweet komt van verschillende lichaamsdelen op de grond en de vegetatie en deze geur gaat ook met de wind mee en blijft zo ook in de lucht hangen. Over welk soort geur gaat het hier?

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

54 / 56

Bij praktijkspeuren moet de hond een persoon vinden via een combinatie van het spoor op de grond, in de lucht, bodembeschadiging en verwaaiing.

Je moet 1 correct antwoord geven om een punt te hebben voor deze vraag.
Bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken.

55 / 56

Bij praktijkspeuren moet de hond een persoon vinden door enkel maar de voetsporen op de grond te volgen.

Schrijf in gewone tekst (géén hoofdletters), 3 afzonderlijke woorden telkens met 1 spatie tussen elk woord.

56 / 56

Een goede hond voor training heeft de volgende eigenschappen:

Gelieve uw gegevens in te vullen:

Your score is

0%

Scroll naar boven